Valstybės tarnautojų lavinimo efektyvumo strateginiai komponentai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės tarnautojų lavinimo efektyvumo strateginiai komponentai
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Valstybės tarnautojai; Lavinimas; Viešųjų institucijų plėtra; Civil servants; Education; Development of public institutions.
Keywords:
LT
Lavinimas; Valstybės tarnautojai; Viešųjų institucijų plėtra.
EN
Civil servants; Development of public institutions.
Summary / Abstract:

LTValstybės tarnautojų lavinimas - viena svarbiausių viešojo administravimo reformos priemonių. Norint tai įgyvendinti reikia sukurti metodiškai pagrįstą valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos ugdymo strategiją, nustatančią ilgalaikę valstybės tarnautojų mokymo politiką, kurios paskirtis - užtikrinti, kad valstybės tarnautojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas sudarytų tinkamas prielaidas didinti valstybės tarnybos efektyvumą. Strategijai įgyvendinti reikia kvalifikacijos ugdymo modelio, kuriame valstybės tarnautojų lavinimas būtų traktuojamas kaip sudedamasis žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos elementas. Taikant šį modelį, būtų įmanoma sukurti valstybės tarnautojų nepertraukiamo kvalifikacijos ugdymo sistemą. Šiandieniniam daugelio valstybių viešajam administravimui būdingos reformos, pokyčiai bei inovacijų paieškos. Siekiant spręsti sudėtingas šalies problemas, pagrindinis dėmesys skiriamas valstybės struktūrų efektyvumui, valdymo aparato stabilumo, valstybės institucijų darbuotojų profesionalumo ir atsakingumo didinimui. Valstybės tarnautojų lavinimas glaudžiai siejamas su naujos kokybės kūrimu, nes jo tikslas - viena, sukurti integruotą ir gerai valdomą centrinės ir vietinės valdžios tarnautojų lavinimo sistemą, antra, įtvirtinti šios sistemos plėtrą ir su tuo susijusias veiklos programas. Viena viešojo administravimo reformos sričių - valstybės tarnautojų mokymas bei jų kvalifikacijos ugdymas. Nors šalyje daug išsilavinusių bei kvalifikuotų specialistų, netobula įstatyminė bazė bei esamoji lavinimo tvarka stabdo ne tik mokymo, bet ir viešojo administravimo pažangą. [Iš straipsnio, p. 162]

ISBN:
9955090952
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92838
Updated:
2022-02-26 20:11:41
Metrics:
Views: 14
Export: