Valstybės paramos smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai strateginės kryptys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės paramos smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai strateginės kryptys
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Smulkus verslas; Vidutinis verslas (SVV); Viešoji politika; Viešasis sektorius; Verslo plėtra; Small business; Medium business; Public policy; Public sector; Business growth.
Keywords:
LT
Smulkus verslas; Verslo plėtra; Vidutinis verslas (SVV); Viešasis sektorius; Viešoji politika.
EN
Business growth; Medium business; Public policy; Public sector; Small business.
Summary / Abstract:

LTSmulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė, plėtojant ir įtvirtinant rinkos ekonomikos principais grindžiamą šalies socialinę ir ekonominę raidą, lemia išskirtinį, viena po kitos besikeičiančių vyriausybių dėmesį šio sektoriaus būklei, jo plėtrą užtikrinančių paramos priemonių rengimui, programų, projektų bei efektyviam įgyvendinimui. Šiuo metu susiformavusios Lietuvos SVV plėtros vizijos pagrindiniai komponentai išdėstyti Vyriausybės parengtame dokumente "SVV plėtros strateginės kryptys iki 2003 metų". Jie formuluojami taip: sukuriamas dinamiškas SVV sektorius, gaminantis prekes ir teikiantis paslaugas, kurios gali konkuruoti vidaus ir tarptautinėse rinkose; SVV plėtra skatina naujai įsteigtas bei veikiančias smulkias ir vidutines įmones, kurios auga, diegdamos naujus gamybos būdus, produktus, įsiskverbdamos į naujas rinkas bei tobulindamos žmogiškuosius išteklius; daugėja smulkių ir vidutinių įmonių, išaugančių į dideles įmones; SVV tampa pagrindiniu naujų darbo vietų kūrimo šaltiniu, į SVV plėtrą įsitraukia jaunimas, moterys, neįgalieji, bedarbiai, kaimo gyventojai ir kitos socialinės grupės. Šios vizijos įgyvendinimui parengti konkretūs SVV plėtros strateginiai tikslai, numatantys formuoti palankią verslui teisinę ir ekonominę aplinką, didinti finansinę, konsultacinę ir informacinę paramą verslininkams, plėtoti institucinę verslo infrastruktūrą ir kt. [Iš straipsnio, p. 68]

ISBN:
9955090952
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92810
Updated:
2022-02-25 20:04:04
Metrics:
Views: 14
Export: