Viešojo administravimo efektyvumo samprata

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo administravimo efektyvumo samprata
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Viešasis administravimas; Valdymo efektyvumas; Viešoji politika; Public administration; Management efficiency; Public policy.
Keywords:
LT
Valdymo efektyvumas; Viešasis administravimas; Viešoji politika.
EN
Management efficiency; Public administration; Public policy.
Summary / Abstract:

LTViešasis administravimas yra gana plati veikla, būdinga įvairioms valdymo formoms, lygmenims, turėjusiems ir turintiems skirtingą administravimo sąrangą, procesus ir techniką, veikiantiems įvairių socialinių ir ekonominių veiksnių, politinių jėgų, interesų grupių. Sąvoką „viešasis administravimas" lengviau apibūdinti kaip priemones, organizuoti, sutelkti žmogiškuosius, finansinius, technologinius ir informacinius išteklius įvairiems socialinių grupių tikslams pasiekti. Tobulindamos veiklos efektyvumo paieškas, viešojo sektoriaus organizacijos taiko įvairius metodus ir techniką, padedančius siekti darbo proceso struktūrizavimo pokyčių, stiprinti darbuotojų poreikių motyvaciją, tobulinti veiklos vertinimą. Svarbiausios laikytinos vadybinės organizacijų pastangos siekiant efektyvumo ir nukreiptos į organizacinės aplinkos sąrangos tobulinimą, alternatyvių sprendimų galimybių organizacinėse struktūrose užtikrinimą. Tradiciškai viešasis administravimas apibūdinamas kaip plati, įvairiapusė valdžios ir valdymo institucijų veikla, apimanti politiką, viešąsias programas bei projektus. Viešasis administravimas suprantamas ir plačiau - kaip valstybės tarnyba, profesija, akademinės studijos, dar kaip tam tikra atsakomybės rūšis, priskirta įvairių lygių viešosioms institucijoms, vykdančioms įvairias funkcijas - politikos, sprendimų įgyvendinimą ir kt. Kitaip tariant, viešasis administravimas gali būti suprantamas kaip veikla, daugiau koncentruojama į planavimą, vadovavimą, koordinavimą, išteklių telkimą ir naudojimą, valdžios veiklos kontrolę. [Iš straipsnio, p. 8]

ISBN:
9955090952
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92801
Updated:
2022-02-25 13:53:34
Metrics:
Views: 78
Export: