Kazlų Rūdos ir jos apylinkių gyventojų pravardės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kazlų Rūdos ir jos apylinkių gyventojų pravardės
Alternative Title:
Nicknames of people living in Kazlų Rūda and its environs
In the Journal:
Keywords:
LT
Kazlų Rūda; Lietuva (Lithuania); Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos Kazlų Rūdoje ir aplinkiniuose kaimuose užrašytos gyventojų pravardės. Pagrindinė pravardžių atsiradimo priežastis objektyvi onomastinė. Dvinarė įvardijimo sistema vardas+pavardė čia nepakankama asmenims identifikuoti dėl to, kad yra bendrapavardžių. Dalis Kazlų Rūdos ir jos apylinkių gyventojų pravardžių turi seną istoriją: jų motyvas siekia XIX amžiaus pabaigą ar XX pradžią ir siejasi su knygnešiais, revoliuciniu perversmu Rusijoje, Lietuvos savanoriais. Daug pravardžių atsirado veikiausiai tarp Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo. Tai rodo to laikotarpio gyvenimą atspindintys motyvai (ūkininkų ir samdinių gyvenimas) ir nuorodos, kad taip buvo vadinamas senelis ar prosenelis. Naujai duodamos pravardės atspindi šių dienų realijas. Kai kurios pravardės paveldimos – jomis vadinami ne tik vaikai, bet ir vaikaičiai. Jos ir šiandien galėtų atlikti pavardžių funkciją, nes 1) įvardija žmogų; 2) turi visi šeimos nariai; 3) paveldi jau kelinta karta. Tokios pravardės nuo pavardžių tesiskiria tik neoficialumu. Gimininės pravardės sudaro apie 12% visų pravardžių. Patroniminės pravardės dažniausiai padaromos iš tėvo, motinos ar senelio pravardės, rečiau iš vardo. Santuokinės moterų pravardės padarytos iš vyrų pravardžių su priesaga -ienė. Santuokinės vyrų pravardės labai retos. Pravardės dėl išvaizdos sudaro apie 30% visų užrašytų pravardžių. Pravardžių daugiau gavę tamsiaodžiai, rudaplaukiai, smailianosiai, stori ir maži žmonės. Pravardžių dėl žmogaus būdo palyginti nedaug – apie 6% visų pravardžių. Pravardėmis pabrėžiamas smarkumas, apsukrumas, rečiau lėtumas, pasipūtimas. Tad gyventojams turėtų būti būdingas nuosaikumas, ramumas.Pravardėmis dėl veiklos (jos sudaro apie 20% visų pravardžių) įvardijami daugiausia amatininkai, pareigūnai, specialybę turintys žmonės. Tokia savo veikla jie išsiskiria žemdirbių krašte. Pravardės atspindi ir žmonių pomėgius, polinkius, sugebėjimus. Pravardės dėl kalbėsenos ir kalbos turinio sudaro apie 12% visų pravardžių. Pravardėmis nusakomas kalbėjimo būdas, balso kokybė ir kalbos turinys. Kadangi daug pravardžių duota dėl kalbos turinio (vartojamo pertaro, mėgstamo žodžio ar posakio), tai kalbos turiniui Kazlų Rūdos ir apylinkių žmonės reiklūs, linkę vieni kitų kalbą kontroliuoti. Pravardės dėl gyvenamosios vietos (5% visų pravardžių) duotos gyvenantiems ar gyvenusiems ant kalno, prie kalno, raisto, balos, upės. Pravardės motyvu tapę ir buvusių sodybų šeimininkų pavardės. Mažai pravardžių dėl kilmės ir tautybės. Asociacinės pravardės sudaro 14% visų pravardžių. Jų motyvas – vardo ar pavardės panašumas į kokio nors daikto, augalo, gyvūno ar ypatybės pavadinimą. Asociacijos dažniausiai fonetinės, rečiau semantinės. Ryškus polinkis trumpinti ilgas pavardes atsisakant priesagos. [llt.lt]Reikšminiai žodžiai: Kazlų Rūda; Miesteliai; Pravardės; Kazlų Rūda; Towns; Nicknames.

ENThe article deals with the nicknames recorded in the town of Kazlų Rūda and adjacent villages. The nicknames appeared mainly due to objective onomastic reasons. The use of binary appellative system–name+surname–is not sufficient for identification of a person, because there are people having the same surname. Some surnames common in Kazlų Rūda and its environs have a long history reaching the end of the 19th c. and the beginning of the 20th c. and related to so-called book-smugglers, revolutionary upheaval in Russia, as well as Lithuanian volunteers. Numerous nicknames seem to have been formed during the period between WWI and WWII, as it is seen in the reflections of the elements of life (farmers and workers hired) and references that certain nickname had been given to a grandfather or great-grandfather. New nicknames reflect the modern-day life elements. Some nicknames are being inherited and attributed not only to the children but also to grandchildren. They can perform the function of a surname, since (1) the nickname names a person, (2) it is applicable for all family members, and (3) several generations inherit it. Such nicknames differ from surnames only by their informal character. Family nicknames make up about 12% of all nicknames. Patronymic nicknames are, as a rule, made from the nickname of father, mother or grandfather, and more rarely of their name. Matrimonial nicknames of women are made of husband nicknames with the suffix -ienė. Matrimonial men nicknames are very rare. Appearance nicknames make about 30% of all recorded nicknames, with those given mostly to dark-skinned, red-haired, sharp-nosed, fat or short persons. Nicknames related to person’s character were rare–making just about 6%. The nicknames stress vigour and cunning most often, while slowness and conceit are expressed rarely. Thus, the people should be notable for temperance and coolness.Nicknames related to activities (about 20%) are given, as a rule, to craftsmen, officials and professionals, as they distinguish themselves in the agrarian country. The nicknames reflect also hobbies, likes and capabilities of people. Nicknames related to speaking manner and content make about 12%. The nicknames outline the manner of speaking, quality of voice quality and content of speaking. Since many nicknames are given as related to the speaking content (with a byword, favourite word or phrase used), people living in Kazlų Rūda and its environs are strict for the speech content and are inclined to control the speaking of each other. Nicknames (5% cases) may relate to person’s place of residence; for instance, one living or having lived on a hill, at a hill, bog, lake or river. A nickname related to former owner of a homestead may be also given to a person. There are few nicknames referring to origin or nationality. Associational nicknames make up 14% and related to similarity of a name or surname to the name of a thing, a plant, an animal or a characteristic. The associations are most often phonetic than semantic. There is an expressed tendency to shorten long surnames by rejecting a suffix. [llt.lt]

ISSN:
2029-0799
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92552
Updated:
2024-03-27 20:59:57
Metrics:
Views: 32    Downloads: 4
Export: