Neturtinės žalos reglamentavimo pokyčiai ir taikymo ypatumai teismų praktikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neturtinės žalos reglamentavimo pokyčiai ir taikymo ypatumai teismų praktikoje
Contents:
Neturtinės žalos kompensavimas: istorinis aspektas — Neturtinės (moralinės) žalos samprata — Neturtinės žalos atlyginimo funkcijos — Neturtinės žalos atlyginimo atvejai (ribos) — Neturtinės žalos fakto įrodinėjimas — Neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo ypatumai — Neturtinės žalos nustatymo kriterijai. Pažeistos vertybės pobūdis ; Neturtinės žalos pasekmės ; Kaltė ; Žalą padariusiojo asmens asmenybė; Turtinės žalos dydis ; Žalą padariusio asmens turtinė padėtis ; Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai — Neturtinės žalos kompensacijos dydžio nustatymas atskirų kategorijų bylose. Neturtinės žalos kompensacijos dydžio nustatymas sveikatos sužalojimo atvejais ; Neturtinės žalos kompensacijos dydžio nustatymas gyvybės atėmimo atvejais ; Neturtinės žalos kompensacijos dydžio nustatymas garbės ir orumo, privataus gyvenimo neliečiamumo, atvaizdo bei kitų asmeninių neturtinių vertybių, individualizuojančių subjektą visuomenėje, pažeidimo atvejais ; Neturtinės žalos atlyginimo dydžių vienodinimas — Apibendrinimas.
Keywords:
LT
Civilinė teisė; Civilinis kodeksas; Prievolių teisė; Neturtinė žala; Kompensavimas; Žala; Atlyginimas; Moralinė žala; Asmenys; Civilinė atsakomybė; Įstatymai; Teismų praktika.
EN
Civil law; Civil code; Law of obligations; Non-pecuniary damage; Compensation; Damage compensation; Moral damage; Persons; Civil responsibility; Legislation; Case law; Lthuania.
Summary / Abstract:

LTKonstitucijos 30 straipsnyje deklaruojama, jog asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas. Būtent priėmus Konstituciją Lietuvos teisės istorijoje moralinės žalos atlyginimas pirmą kartą tapo konstitucine nuostata. Šiame mokslo studijos skyriuje lyginamosios teisėtyros metodu nagrinėjamas neturtinės (moralinės) žalos reglamentavimas 1964 m. CK ir 2000 m. CK. Analizuojamas neturtinės (moralinės) žalos instituto formavimasis Lietuvoje bei neturtinės žalos instituto plėtra, atlyginimo galimybių išplėtimas nuo 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujajam CK ir dėl to iškilę neturtinės žalos atlyginimo klausimai teismų praktikoje. Gramatiniu ir sisteminiu teisės aiškinimo metodu atskleidžiama neturtinės žalos samprata, aptariamas neturtinės ir moralinės žalos santykis, neturtinės žalos funkcijos ir neturtinės žalos atlyginimo ribos (atvejai), nagrinėjama, kaip nustatomas atlygintinas neturtinės žalos dydis bei kokie yra kompensacijos dydžio nustatymo ypatumai atskirų kategorijų bylose. [Iš straipsnio, p. 1085]

ISBN:
9789955195856
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92500
Updated:
2022-02-14 20:43:33
Metrics:
Views: 4
Export: