Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt galiojimo metų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt galiojimo metų
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013.
Pages:
1194 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Pirmasis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas - modernios valstybės kūrimo priemonė — Tarptautinė privatinė teisė — Sandorių institutas civilinėje teisėje — Pinigai ir vertybiniai popieriai kaip civilinių teisių objektas — Įmonė - sui generis civilinių teisių objektas — Verslo identifikatoriai kaip civilinių teisių objektai — Terminai civilinėje teisėje — Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės ir jų įgyvendinimas — Juridinių asmenų samprata ir jos raidos tendencijos — Veiklos licencijavimas kaip juridinių asmenų teisnumo sąlyga — Atstovo samprata Lietuvos civilinėje teisėje — Teisinė šeimos forma — Šeimos teisinių santykių turinys — Valdymas ir nuosavybės teisė — Nuosavybės teisė j statinį ir jos sąsajos su statybos teisėtumu — Nuosavybės paėmimas visuomenės poreikiams — Išvestinės daiktinės teisės: turto patikėjimas, kito asmens turto administravimas, uzufruktas, servitutas — Paveldėjimo teisė: lyginamieji aspektai — Prievolių vykdymas ir teisinės jų neįvykdymo pasekmės — Kreditoriaus interesų gynimas — Prievolių įvykdymo užtikrinimas hipoteka — Prievolių įvykdymo užtikrinimas įkeitimu, netesybomis, laidavimu, garantija ir rankpinigiais — Preliminarioji sutartis — Sutarties turinys ir jo aiškinimas teisės ekonomikoje — Sutarties pakeitimas pasikeitus aplinkybėms — Vartojimo sutarties doktrina ir praktika — Nepagrįstas praturtėjimas arba turto gavimas be pagrindo — Civilinės teisinės atsakomybės samprata — Sutartinės civilinės atsakomybės raida ir ateities perspektyvos — Deliktinė atsakomybė ir socialinis draudimas: žalos kompensavimo sistemų santykis — Neturtinės žalos reglamentavimo pokyčiai ir taikymo ypatumai teismų praktikoje — Apibendrinimai ir išvados: dešimt civilinio kodekso metų - pasiekimai ir praradimai — Naudotų šaltinių sąrašas.
Keywords:
LT
Civilinis kodeksas; 10 metų; Asmenys; Šeimos teisė; Daiktinė teisė; Paveldėjimo teisė; Prievolių teisė; Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika; Konstitucinė jurisprudencija.
EN
Civil code; Lithuania; 10 yeara; Persons; Family law; Property law; Inheritance law; Jurisprudence of the Supreme Court; Constitutional jurisprudence.
Summary / Abstract:

LTMokslo studijoje pateikiamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pirmųjų dešimties metų praktinio taikymo ir susijusių teisėkūros iniciatyvų tyrimas. Studijoje nuosekliai apžvelgiama civilinių teisinių santykių raida tiriamuoju laikotarpiu (2001-2011 m.), nagrinėjami jai įtakos turėję socialiniai veiksniai, Lietuvos ir užsienio valstybių teismų praktika, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, Lietuvos ir užsienio teisės doktrina. Studijų sudaro šešios dalys, išdėstytos ta pačia tematine seka, kaip ir šešios Civilinio kodekso knygos. Kiekvienų dalį sudaro konceptualiai integruoti skyriai, kuriuose pateikiami visų Civilinio kodekso institutų, išskyrus atskiras sutarčių rūšis, tyrimo rezultatai. Pagrindinis mokslo studijos tikslas - atskleisti objektyvų tiriamojo laikotarpio Lietuvos civilinės teisės raidos vaizdų, mokslinės ir praktinės minties laimėjimus, kad ir po penkiasdešimties ar šimto melų šį leidinį į rankas paėmęs skaitytojas galėtų suvokti, kokie buvo pirmieji savarankiški Lietuvos civilistikos žingsniai amžininkų akimis. Apibendrinimai ir išvados atskleidžia problemiškiausias Lietuvos civilinės teisės sritis, kartu pateikiamos rekomendacijos, kaip spręsti iškilusias problemas, ir įžvalgos dėl tolesnės mūsų šalies civilinės teisės raidos. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9789955195856; 9789955195849 (el. versija)
Subject:
Parts:
Related Publications:
Teisinės ūkinės veiklos laisvės ištakos / Agnė Juškevičiūtė-Vilienė. Teisė. 2015, t. 95, p. 84-99.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52555
Updated:
2021-03-16 22:22:03
Metrics:
Views: 52    Downloads: 23
Export: