Prievolių įvykdymo užtikrinimas įkeitimu, netesybomis, laidavimu, garantija ir rankpinigiais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prievolių įvykdymo užtikrinimas įkeitimu, netesybomis, laidavimu, garantija ir rankpinigiais
Contents:
Netesybos. Dvejopa netesybų instituto prigimtis ; Netesybų įskaitymo į nuostolius principas ; Netesybos ir esminė šalių nelygybė ; "Aiškiai per didelės" netesybos — Laidavimas. Teisinės laidavimo prigimties problematika ; Laidavimo apimtis ; Laidavimo pabaiga ; Santykis su kitais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais — Garantija. Teisinė garantijos instituto prigimtis ; Užtikrinamos prievolės ir garantijos apimtis ; Garantijų formos — Rankpinigiai. Rankpinigių sąvoka ; Draudimas užtikrinti rankpinigiais preliminariąsias sutartis — Įkeitimas. Bendra apžvalga ; Įkeitimo objektas ; Reikalavimo patenkinimas iš įkeisto turto — Apibendrinimas.
Keywords:
LT
Civilinė teisė; Civilinis kodeksas; Prievolių teisė; Prievolės; Įkeitimai; Netesybos; Laidavimas; Garantijos; Rankpinigiai; Sutartys; Teisinis reglamentavimas; Įstatymai; Teismų praktika.
EN
Civil law; Civil code; Law of obligations; Obligations; Pledges; Penalties; Suretyship; Guarantees; Earnest; Contracts; Legal regulation; Legislation; Case law; Lithuania.
Summary / Abstract:

LTTeisės normos, reglamentuojančios pagrindinius prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus Lietuvoje, yra kodifikuotos. Skirtingos šalys pasirinkusios skirtingus šio instituto kodifikavimo modelius. Vienur, pavyzdžiui, Prancūzijoje, CK pateikiamas baigtinis priemonių, kurios pripažįstamos prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais, sąrašas1847. Kitur, pavyzdžiui, Lenkijoje, atskirus prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus reglamentuojančios teisės normos nėra susistemintos į vieną visumą ir priskiriamos skirtingiems prievolių ar daiktinės teisės institutams1848. Šis sisteminimo darbas paliekamas tiesiog teisės doktrinai1849. Dar kitose valstybėse, pavyzdžiui, Vokietijoje, CK išvardijami prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai, tačiau nurodoma, jog prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas ir kitokiomis priemonėmis1850. Lietuvos teisės kūrėjai pasirinko pastarąjį modelį ir, prievolių įvykdymo užtikrinimo būdams skyrę V šeštosios CK knygos skyrių, pateikė pagrindinių šių būdų sąrašą bei įtvirtino liberalią nuostatą, paliekančią atviras duris sutarties laisvei ir prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų evoliucijai1851. Toks teisinio reglamentavimo lankstumas itin svarbus šiuolaikiniams nuolat ir sparčiai kintantiems ekonominiams santykiams. Taigi, palyginti su iki 2001 m. birželio 30 d. galiojusiu 1964 m. CK, kuriame buvo pateikiamas baigtinis prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų sąrašas, žengtas žingsnis praktinių naujovių link1852. [Iš straipsnio, p. 795-796]

ISBN:
9789955195856
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92446
Updated:
2022-02-12 19:33:18
Metrics:
Views: 3
Export: