Kalba - visuomenės ir jaunimo gyvenimo atspindys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalba - visuomenės ir jaunimo gyvenimo atspindys
Alternative Title:
Youth language as a reflecion of society's lifestyte variation
In the Book:
Summary / Abstract:

LTVisuomenės gyvenimo vingiai atsispindi ir kalboje. Jeigu patyrinėsime tam tikro laikotarpio kalbą, tai nesunkiai pastebėsime, kaip kinta bendrinės kalbos Žodžių ir terminų vartojimas. Sociolingvistiniu požiūriu ši tiesa nėra koks nors atradimas. Tačiau pastarųjų metų visuomenės virsmo konkrečių tyrinėjimų ir gretinimo faktų mokslinėje spaudoje palyginti nėra daug. Čia teikiama tik ta leksikos funkcionavimo charakteristika, kuri sietina su mokomuoju procesu. Taigi iš esmės apibūdinamas mokyklinio ir akademinio jaunimo, šiandien turinčio galimybę naudotis moderniomis komunikavimo priemonėmis, žodžių vartojimas. Jis lyginamas su analogišku ankstesnių dešimtmečių reiškiniu. Kadangi žodžių vartojimo intensyvumas čia reiškiamas dažniniais indeksais, tai verta įsidėmėti du sąlyginius parametrinius dydžius: a) statistiškai patikimą - didelio dažnumo žodžių grupę, kurios žodžių indeksai Žymimi ne mažesniu kaip 10 skaičiumi (iki N kartų pavartojimų); b) statistiškai nepatikimą - mažo dažnumo grupe (tyrinėjamų tekstų žodžių dažniniai indeksai reiškiami 1-9 pasikartojimais). Didelio dažnumo žodžiai sietini su jaunimo aktyviuoju žodynu, o mažo dažnumo - su pasyviuoju žodynu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žodis; Dažnumas; Sociolingvistika; Lingvostatistika; Visuomenės gyvensena.

ENThe sociolinguistic research results reflecting the society's lifestyle facts and their variation are reviewed in the article. The lexis of learners' and students' thematic essays, which was easily used 25 years ago as well as nowadays - after the conversion of society (from the year 1991), is discussed. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92340
Updated:
2022-01-30 13:31:46
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: