Pirmasis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas - modernios valstybės kūrimo priemonė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmasis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas - modernios valstybės kūrimo priemonė
Contents:
2000 m. CK parengimas ir priėmimas - esminis išsivadavimo iš sovietinės teisės ideologijos lūžis — Postmodernizmas ir naujasis Lietuvos CK — Civilinės teisės reglamentavimo srities plėtojimas — Asmens autonomijos teisinės aplinkos plėtojimas — Apibendrinimas.
Keywords:
LT
Civilinė teisė; Civilinis kodeksas; Istorija; Sovietmetis; Įstatymai; Privatinė teisė; Viešoji teisė; Asmenys.
EN
Lithuania; Civil law; Civil code; History; Soviet era; Legislation; Private law; Public law; Persons.
Summary / Abstract:

LTLietuvos valstybė, paminėjusi savo tūkstantmetį, ankstyvuoju istoriniu laikotarpiu sukūrusi teisinės minties šedevrus - Lietuvos Statutus, vėlesniame savo raidos etape, kai Vakarų Europos valstybės kūrė kodifikuotus civilinės teisės aktus - civilinius kodeksus, sukurti savo teisės dėl visiems gerai žinomų aplinkybių neturėjo galimybių. Lietuva daugelį dešimtmečių buvo praradusi nepriklausomybe, todėl jos teritorijoje galiojo kitų šalių teisė1. Net ir per 1918-1940 m. nepriklausomybės atokvėpį nebuvo spėta jo parengti. Po 1918 m. atkurtoje Lietuvos valstybėje buvo receptuoti ten politiškai viešpatavusių skirtingų valstybių privatinės teisės šaltiniai2, kurie Lietuvos įstatymų leidėjo pastangomis, kuriant naujus įstatymus ir įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, juos sisteminant, buvo pritaikomi naujiems santykiams reglamentuoti. 1928 m. įsteigta speciali institucija teisės sisteminimo ir kodifikavimo darbams vykdyti - Valstybės Taryba, tačiau civilinio kodekso rengimo darbai pradėti tik 1937 m. sudarius specialią komisiją3. Ši komisija darbo nebaigė dėl karo ir naujos okupacijos, tačiau paliko daug vertingos medžiagos4 ir teisės tyrėjams, ir kodekso rengėjams jau po 1990 m. [Iš straipsnio, p. 13]

ISBN:
9789955195856
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92328
Updated:
2022-03-09 18:43:38
Metrics:
Views: 13
Export: