Kvalifikacijų sąrangos turinio parametrizavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Kvalifikacijų sąrangos turinio parametrizavimas
Alternative Title:
Parametrisation of content of the national framework of qualifications
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2006, Nr. 12, p. 10-21
Summary / Abstract:

LTNacionalinės kvalifikacijų sąrangos šiuo metu yra kuriamos daugelyje Europos šalių. Jų poreikį lemia vykstantys ekonominiai ir technologiniai pokyčiai, intensyvėjanti konkurencija, prekių, paslaugų ir žmogiškųjų išteklių rinkų globalizacija, nacionalinės ekonominės bei socialinės sistemos integracija į tarptautines struktūras. Tačiau kol kas nacionalinių kvalifikacijų sąrangų kūrimo patirtis yra palyginti nedidelė. Straipsnyje, remiantis Lietuvos nacionalinės kvalifikacijų sąrangos kūrimo padėtimi, apibrėžiami nacionalinės kvalifikacijų sąrangos kūrimo metodologiniai pagrindai. Jame analizuojami kvalifikacijų sąrangos kūrimo parametrų nustatymo teoriniai aspektai remiantis Lietuvos nacionalinės kvalifikacijų sąrangos kūrimo patirtimi. Apibrėžiama nacionalinės kvalifikacijų sąrangos paskirtis ir tikslai, apibudinama veiklos specifikacija ir jos raiška skirtinguose kvalifikacijų sąrangos lygmenyse, analizuojamas funkcinių, pažintinių ir bendrųjų kompetencijų pasiskirstymas ir reikšmė kvalifikacijų sąrangos lygmenyse.

ENThe article analyses theoretical aspects of parameters that determine the development of the Framework of Qualifications, on the basis of the development of Lithuanian National Framework of qualifications. The purpose and aims of National Framework of Qualifications are defined, activity specifications and their manifestation in different qualification framework levels are described and the distribution of functional, cognitive and general competencies and the meaning of these competencies in qualification framework levels are analysed. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Žmogiškųjų išteklių kompetencijų vertinimas viešajame sektoriuje / Liudmila Lobanova, Eugenijus Chlivickas. Viešasis administravimas. 2009, Nr. 1, p. 63-72.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9226
Updated:
2020-07-30 19:55:27
Metrics:
Views: 8
Export: