Mąstymo etika ir racionalizacijos įprotis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mąstymo etika ir racionalizacijos įprotis
Alternative Title:
Ethics of thinking and habit of rationalization
In the Journal:
Problemos. 2016, t. 89, p. 73-84
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mąstymo etika; Racionalizacija; Technologizacija; Ideologija; Intuicija; Ethics of thinking; Rationalization; Technologisation; Ideology; Intuition.
Keywords:
LT
Etika / Ethics; Filosofija / Philosophy; Ideologija; Intuicija; Racionalizacija; Technologizacija.
EN
Ethics of thinking; Ideology; Intuition; Rationalization; Technologisation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma iki šiol beveik nevartota mąstymo etikos sąvoka bei atliekama pamatinė jos analizė. Teigiama, kad ši sąvoka atitinka filosofijos kaip dvasinės praktikos suvokimą, o jos esmė – įvesti į tokį mąstymo santykį su tikrove, kuriame dalyvautų „visas žmogus“, o ne tik konceptualaus racionalumo galia. Šiuo požiūriu yra nagrinėjama M. Heideggerio, E. Levino, H. Bergsono, S. Weil bei paties sąvokos autoriaus, popiežiaus Jono Pauliaus II, filosofijos. Mąstymo etikai yra priešinamas giliai europietiškoje mąstymo tradicijoje įsišaknijęs racionalizacijos įprotis. Racionalizacija apibrėžiama kaip tikrovės pakeitimas konceptais, užsibaigiantis ideologijų kūrimu bei jų konfliktais. Išskiriama radikali racionalizacijos fazė – visuotinė technologizacija, kai tikrovė yra keičiama jau net ne konceptais, o skaičiais. Straipsnio tikslas – konfrontuoti abi mąstymo koncepcijas atsižvelgiant į daugybę egzistencinių problemų, su kuriomis susiduria šiuolaikinis pasaulis. [Iš leidinio]

ENIn this article, the concept of the ethics of thinking, which has been rarely used previously, is introduced and its basic analysis is carried out. The author claims that this concept corresponds to the understanding of philosophy as spiritual practice, and its essence lies in initiating such a relationship with reality in which "a whole person", not only the power of conceptual rationality, would be participating. In this light, the philosophy of M. Heidegger, E. Levinas, H. Bergson, S. Weil as well as that of Pope John Paul II – the author of the concept himself, are taken into account. The ethics of thinking is contrasted with the habit of rationalization, which is deeply rooted in the tradition of the European thinking. Rationalization is defined as a replacement of reality by concepts, which ultimately results in the creation of ideologies and their conflicts. A radical phase of rationalization – the global technologisation in which reality has started to be replaced by digits, not by concepts anymore – is singled out. The aim of the article is to juxtapose the two conceptions of thinking in the context of multiple existential problems that the contemporary world is facing. [From the publication]

DOI:
10.15388/Problemos.2016.89.9888
ISSN:
1392-1126; 2424-6158
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92080
Updated:
2021-03-04 11:16:42
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: