Lietuvos visuomenės mąstymo kaita europiniame akiratyje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos visuomenės mąstymo kaita europiniame akiratyje
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2015.
Pages:
252 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių. Reikšminiai žodžiai: Mąstymas; Globalizacija; Tautiškumas; Technologijos; Sakralumas; Etika; Tapatybė; Thinking; Globalization; Technology; Ethics; Identity.
Contents:
Įžanginis žodis — Paradigminė šiuolaikinės filosofijos evoliucija / Jūratė Morkūnienė — Lietuvos visuomenės mąstymas virsmo laikotarpiu / Bronislovas Kuzmickas — Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos tvarumo Europos erdvėje sociosofinė interpretacija / Romualdas Grigas — Lietuva ir globalizacija / Algis Mickūnas — Meno ir visuomenės mentaliteto pokyčių sąveikos / Rūta Marija Vabalaitė — Globaliosios modernybės diskursas: sacrum versus profanum / Lilijana Astra — Mąstymo perspektyvos informacinių technologijų amžiuje / Virginija Jakimenko — Mąstymo etika: sąvoka ir uždavinys Europai / Povilas Aleksandravičius.
Keywords:
LT
Etika / Ethics; Mąstymas; Sakralumas; Technologijos / Technologies; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStudijoje apmąstomi Lietuvos visuomenės mąstymo pokyčiai, įvykę per pastaruosius dvidešimt penkerius metus. Žymūs filosofai gvildena aštrias problemas ir egzistencinius klausimus, kuriuos kelia lietuviškosios tapatybės santykio su europietiškąja tapatybe bei globalizuotu pasauliu ypatumai. Nagrinėjant bendrą šiuolaikinio lietuvio sąmonės būseną, yra išskiriami metafiziniai, politiniai, estetiniai, religiniai, edukaciniai aspektai. Studija baigiama novatoriškos mąstymo etikos sąvokos analize, kuri atskleidžia esminius uždavinius, tenkančius dabartinei Lietuvos ir Europos visuomenei ir lemsiančius jos ateitį.

ENThe study analyses the changes of thinking in Lithuanian society during the last twenty-five years. Prominent philosophers develop acute problems and existential questions, which rise from the particular relationship between Lithuanian and European identities within the globalized world. Analyzing the general condition of contemporary Lithuanian’s consciousness metaphysical, political, aesthetic, religious, educational aspects are distinguished. The study ends with an analysis of novel concept of ethics of thinking which reveals the basic objectives of Lithuanian and European society and will determine its future perspectives.

ISBN:
9789955197294; 9789955197287 (elektroninis)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54232
Updated:
2021-03-24 17:13:05
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: