Informacinė visuomenė ir elektroninė valdžia

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinė visuomenė ir elektroninė valdžia
Keywords:
LT
Globalizacija; Mokslas; Informacija; Žinios; Informacinė visuomenė; Elektroninė valdžia; Žinių visuomenė; Valdžia; Valstybė; Lietuva; Europos Sąjunga.
EN
Globalization; Science; Information; Knowledge; Information society; Electronic government; Knowledge society; Government; State; Lithuania; European Union.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacija ir su ja susiję procesai lemia šių dienų pasaulio raidą ir jo ateities perspektyvas. Vienas iš labai svarbių veiksnių, darančių labai didelę įtaką globalizacijos procesams, yra sparti informacinių ir komunikacinių technologijų plėtra. Europos Komisijos narys, atsakingas už informacinės visuomenės kūrimą ir plėtrą, E. Liikanenas susitikime, skirtame elektroniniam mokymui, vykusiame La Hulpe 2001 m., pabrėžė [1], kad Europos laukia svarbūs pokyčiai. Žinios ir informacija vis labiau tampa ekonominių ir socialinių tarpusavio santykių bei ryšių pagrindu. Šią transformaciją lemia sparti informacinių ir komunikacinių technologijų plėtra. Jis pažymėjo, kad informacijos ir žinių kūrimas, skleidimas ir panaudojimas tampa pagrindiniu veiksniu, lemiančiu ekonominį augimą bei konkurencingumą. Informacinės visuomenės varomosios jėgos gali užtikrinti geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas, garantuotą užimtumą pakankamam skaičiui kompetentingų informacinių ir komunikacinių technologijų specialistų, prieinamas informacijos gavimo iš kompiuterių kainas ir kompiuterinį raštingumą visiems, kad būtų išvengta socialinės nelygybės. [Iš straipsnio, p. 84]

ISBN:
9955563079
Related Publications:
Interneto vartojimo Lietuvos centrinės valdžios institucijose ypatybės / Rimantas Petrauskas. Viešoji politika ir administravimas. 2002, Nr. 1, p. 67-70.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92064
Updated:
2021-03-02 22:46:57
Metrics:
Views: 21
Export: