Antspaudas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų sistemoje XVI–XVIII a. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antspaudas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų sistemoje XVI–XVIII a: disertacija
Alternative Title:
Seal in courts of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th-18th centuries
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2020.
Pages:
257 p
Notes:
Daktaro disertacija (humanitariniai mokslai) - Vilniaus universitetas, 2020. Bibliografija. Disertacija rengta 2015-2019 m. Lietuvos istorijos institute.
Keywords:
LT
Antspaudas; Antspaudai; Spaudas; Teismai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė.
EN
Seal; Seals; Stamp; Courts; Grand Duchy of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (Vilniaus ir Trakų vaivadijų ir 9 jų pavietų) žemės, pilies, pakamario ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo teismuose naudoti antspaudai 1565 – 1792 m. Ištirta, kad 1566 m. Antrajame, 1588 m. Trečiajame Lietuvos Statutuose, Seimo konstitucijose bei Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo nuostatuose aptartų normų, kuriose nustatytas antspaudų naudojimas teismuose, dažniausiai buvo laikomasi to meto praktikoje ir buvo naudoti šiuos teismus reprezentavę antspaudai. Disertacijoje išanalizuoti žemės, pilies, pakamario ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo teismai, jų veikla, sudėtis ir raida. Ištirtas teismų antspaudų naudojimo reglamentavimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėje ir nustatyta, kokios rūšies antspaudai (instituciniai ar/ ir pareigūnų) buvo naudojami kiekviename teisme. Išanalizavus archyvinius, nepublikuotus šaltinius išnagrinėti minėtuose teismuose naudoti antspaudai bei pateikta heraldinė ir sfragistinė jų analizė. Išanalizuota, kaip teismų antspaudų vaizdulyje buvo pavaizduotas: herbo skydas, herbo šalmas, šalmo papuošalas, skydininkai, rangų karūnos ir kepurės, mantijos ir kiti puošybos elementai. Išnagrinėti antspauduose esantys įrašai ir legendos, datų rašyba. Nustatytas teismų antspaudų dydis ir forma, aptartos antspaudavimo formulės ir parašai, antspaudų medžiaga ir jos spalva bei teismų dokumentų antspaudavimas. Ištirta, koks mokestis buvo mokamas už teismų spaudų panaudojimą ir kokios bausmės buvo už teismų spaudų ir antspaudų klastojimą. Išnagrinėta, kaip instituciniuose žemės ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo antspauduose atrodė ir keitėsi valstybės herbas ir, kad teismo pareigūnų antspaudai yra svarbus šaltinis pareigūnų genealoginei savimonei tirti. [lvb.lt]

ENResearch object: seals used by the land, castle and chamberlain courts and the court of the Supreme Tribunal of Lithuania in the Grand Duchy of Lithuania (in Vilnius and Trakai voivodeships and 9 of their districts) from 1565 to 1792. It has been established that regulations for the use of court seals set out in the Second Statute of Lithuania (1566), the Third Statute of Lithuania (1588), the Diet and the Supreme Tribunal of Lithuania were followed in the practices of that period, and seals representing those courts were used. The dissertation provides the analysis of the courts (land, castle, chamberlain and the Supreme Tribunal of Lithuania), their establishment, activities, composition and development. The research of regulations for the use of court seals in the legal system of the Grand Duchy of Lithuania reveals what kind of seals (institutional and/or official) were used at each court. By means of analysis of non-published archive sources, seals used at the aforementioned courts were identified and their heraldic and sphragistic analysis provided.The way of depicting the following elements on court seals was analysed: the coat of arms shield, the coat of arms helmet, the helmet crest, the shield supporters, the crowns and caps of rank, mantles and other decorative elements. Seal inscriptions and legends as well as the orthography of the dates were analysed. The shape and size of court seals, corroboration and signatures, seal material and colour and the act of placing a seal on deeds was discussed. The fee for the use of seal courts and punishments for forgery of seal courts and stamps were analysed. The appearance of the national coat of arms on the institutional seals of land courts and the Supreme Tribunal of Lithuania and the way it changed over time were analysed, and it was established that the seals of court officials is an interesting and very important source for research of genealogic self-awareness of the officials. [lvb.lt]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91830
Updated:
2021-02-25 16:08:55
Metrics:
Views: 24
Export: