Boundary objects of Communism. Assembling the Soviet past in museums

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Boundary objects of Communism. Assembling the Soviet past in museums
Alternative Title:
Ribiniai komunizmo objektai. Sovietinės praeities įmuziejinimas
In the Journal:
Ethnologie française. 2018, 2, p. 275-276. Lituanie. Une anthropologie face a l’ histoire
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Komunizmas; Muziejai; Nacionalizmas; Ribiniai objektai; Communism; Museums; Nationalism; Boundary objects.
Keywords:
LT
Muziejai / Museums; Paveldas / Heritage; Ribiniai objektai.
EN
Boundary objects; Communism; Nationalism.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis teigia, kad organizacijų teorijos siūloma ribinio objekto perspektyva gali praturtinti sovietinės praeities įmuziejinimo studijas. Remiantis Susan Lei Star ir James R. Griesemer ribinio objekto konceptu, parodoma, kaip vienas ir tas pats objektas gali atstovauti ir sovietinę praeitį, ir kitas kultūrines bei istorines prasmes tuo pačiu metu. Šis daugiareikšmiškumas yra stabilizuojamas perbraižant prasmines objekto ribas skirtinguose instituciniuose kontekstuose. Straipsnyje analizuojami trys Lietuvos muziejų atvejai. Detalizuojama, kaip įvairiaprasmiai objektai ir materialios struktūros gali būti priskirtos komunistinei erai, tuo pačiu metu traktuojant juos kaip kultūrinį ar istorinį paveldą. Parodoma, kaip vieno ir to paties objekto reikšmės gali būti išverčiamos tarp skirtingų profesionalios ekspertizės ir institucinės politikos laukų. Daroma išvada, kad sovietinei praeičiai skirtos muziejų ekspozicijos neturėtų būti interpretuojamos kaip linijinis, vienakryptis oficialaus požiūrio iš viršaus skleidimas, atspindintis valdančiojo elito nuostatas. Vietoj to siūloma, kad sovietinei praeičiai ir paveldui dedikuoti muziejai turi būti suvokiami kaip erdvės, kurios yra formuojamos įvairių socialinių procesų, kur skirtingos socialinės, politinės ir profesinės grupės kovoja dėl sovietinės praeities reliktų prasminių ribų apibrėžimo, organizavimo ir valdymo. [Iš leidinio]

ENIn this article I argue that the organization theory perspective of boundary objects can usefully enrich the studies of the presentations of the Soviet past in museums. I draw on Susan Lei Star’s and James R. Griesemer’s concept of boundary object to show how different objects and material structures are attributed to the Communist era, assembled as cultural heritage and translated between different fields of professional expertise and institutional politics. Focusing on three cases of museums in Lithuania, I show that the museum expositions about the Soviet past should not be understood as a result of a linear, top‑down dissemination of the official views endorsed by the governing elites. In contrast, I propose that these museums are better understood as sites that host many different social processes, where different groups compete over the management of boundaries of the relics of the Soviet past. [From the publication]

ISBN:
9782130802136
ISSN:
0046-2616
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91298
Updated:
2022-03-02 19:49:33
Metrics:
Views: 16    Downloads: 6
Export: