Informacinio raštingumo kursas virtualioje aplinkoje: patirtis ir vertinimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinio raštingumo kursas virtualioje aplinkoje: patirtis ir vertinimai
Alternative Title:
Virtual course of information literacy: experience and assessments
In the Book:
Advanced Learning Technologies and Applications. Kaunas: Technical University, 2007. P. 214-224
Summary / Abstract:

LTInformacinio raštingumo ugdymo kursų kūrimas ir jų integravimas į aukštosios mokyklos studijas yra svarbi šių dienų problema reikalaujanti visos akademinės bendruomenės bendrų pastangų. Daugelyje aukštųjų mokyklų informacinės kompetencijos plėtra nesulaukia tinkamo ugdymo institucijų administratorių dėmesio, nėra įtraukiama į studijų programas ir paliekama savieigai. Gana dažnai informacinio raštingumo ugdymas paliekamas virtualioje aplinkoje išplečia iki šios egzistavusias informacinio raštingumo ugdymo galimybes ir užtikrina didesnes informacinės kompetencijos ugdymo galimybes. Šio straipsnio tikslas – pristatyti naujai parengtą nuotolinio mokymosi kursą „Informacijos ištekliai šiuolaikinėms studijoms ir mokslui“ ir supažindinti su kurso testuojamojo teikimo patirtimi ir kursų klausytojų vertinimais. Pirmajame kurso skyriuje supažindinama su mokymosi kurso tikslais ir struktūra. Antrasis skyrius skirtas kursų klausytojų informacinės kompetencijos probleminių sričių identifikavimui. Trečiajame skyriuje pristatoma testuojamojo kurso klausytojų vertinimų analizė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informacinis raštingumas; Virtuali aplinka; Information literacy; Virtual learning environment.

ENDeveloping of courses of information literacy and integration of these courses into the studies of higher education institutions is a relevant nowadays problem which requires common efforts of the entire academic community. The development of information competence in the majority of higher education institutions has not been paid appropriate attention by the administrations of educational institutions; it has not been integrated into study programmes and has been left to exist by gravity. Virtual education of information literacy quite often extends the opportunities of information literacy which have exited so far and ensures greater opportunities for the education of information literacy. The aim of this article is to introduce the newly developed correspondence course on Information Resources for Modern Studies and Science and to familiarise with the assessments of the course given by the course students. The first section of the course introduces the objectives and structure of the course. The second section is devoted to the identification of problematic areas of information literacy of course students. The third section presents the analysis of the assessments given by students of the test course.

ISBN:
9789955751079
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9092
Updated:
2019-02-08 20:42:35
Metrics:
Views: 15
Export: