Felicijonas Vikovskis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Felicijonas Vikovskis
Keywords:
LT
Felicijonas Vikovskis; Poetai; Vertėjai; Apšvietos literatūra.
EN
Felicjan Wykowski; Poets; Translators; Enlightenment literature.
Summary / Abstract:

LTFelicijonas Vikovskis (*1728 VI 9, Krokuvos vyskupija-†1784 X 17, Voiciechovicai Sandomiero vaivadijoje) - kunigas, lotynų ir lenkų kalbomis kūręs ir Vilniuje kūrybą publikavęs poetas, vertėjas, matematikas ir astronomas. Mokėsi pas pijorus Novy Dolske, arba Liubešave (gyvenvietė buv. Lucko vyskupijoje, čia veikęs vienuolynas su noviciatu ir kolegija priklausė pijorų Lietuvos provincijai). 1743 m. rugsėjo 3 d. pradėjo noviciatą ir gavo vienuolinį Šv. Stepono Felicijono vardą (jo krikšto vardas buvo Felicijonas). Po dviejų metų Vikovskis davė vienuolio įžadus. 1752 m. Romoje Konstantinopolio patriarchas De Rubeisas jį įšventino į kunigus. Už studijas ir buvimą Amžinajame Mieste jis veikiausiai turėjo dėkoti kitam Vikovskiui - Šv. Stanislovo Sebastijonui (*1700-†1764), 1742-1748 m. ėjusiam Lietuvos provincijolo pareigas. Tikriausiai šis vyras didžius poetinius gabumus rodžiusį ir Odenillo Apesunzio, arba Apisanzio, slapyvardžiais prisidengusį jaunąjį pijorą atvedė į tenykštę Arkadijos akademiją. Tais slapyvardžiais vėliau, sugrįžęs į Lietuvą, Felicijonas Vikovskis pasirašydavo savo eilėraščius. Be poetinės kūrybos, Vikovskis Romoje gilino matematikos žinias. [Iš straipsnio, p. 321]

ISBN:
9786094250491
Related Publications:
Lotyniškosios XVIII amžiaus epigraminės poezijos ypatumai / Asta Vaškelienė. Žmogus ir žodis. 2006, 2, p. 33-40.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90368
Updated:
2020-12-21 14:27:41
Metrics:
Views: 61
Export: