Identiteto statuso ir bendraamžių vaidmuo renkantis mokymosi profilį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Identiteto statuso ir bendraamžių vaidmuo renkantis mokymosi profilį
Alternative Title:
Identity status and peer impact in choosing a learning profile
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2006, Nr. 12, p. 118-125
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe bus analizuojamas vidurinių mokyklų mokinių identiteto statusas ir bendraamžių vaidmuo renkantis mokymosi profilį. Kadangi nuo 2000-ųjų rugsėjo 1-osios visose vidurinį išsilavinimą teikiančiose švietimo įstaigose įvestas profiliuotas mokymas, jaunuoliui, baigiančiam 10 klasę, tenka apsispręsti, kurį profilį pasirinkti. Kyla klausimas, ar visi moksleiviai yra pasirengę priimti tokį sprendimą. Pagrindinis dėmesys šiame darbe yra skiriamas identiteto formavimosi ypatumams, nes priklausomai nuo to, kokioje identiteto raidos stadijoje asmuo yra, priklauso ir jo gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus bei kitos asmenybės savybės. Tyrime dalyvavo šimtas dešimt 16-18 metų mokinių. Gauti rezultatai patvirtina, kad žemesnėse identiteto raidos stadijose esančių mokinių pasirinktas mokymosi profilis rečiau sutampa su jų sugebėjimais ir interesais. Taigi, nepasiekę brandaus identiteto statuso mokiniai dar nėra visiškai pasiruošę priimti sprendimus profesijos pasirinkimo srityje. Manome, kad mokinių identiteto statuso ir bendraamžių vaidmens pasirenkant mokymosi profilį analizė yra aktuali ir vertinga kaip psichologinės pagalbos moksleiviams pirmajame karjeros projektavimo etape nustatymo šaltinis. [Iš leidinio]

ENRole of identity while choosing a profile of studies is going to be analyzed in this work. As profiled studying has been introduced into all Lithuanian institutions of secondary education since the 1st of September, 2000, youngster who is finishing the 10th grade has to choose the profile of studies. Here emerges the question, if all the students are ready to make such a decision. Decision making depends on various factors; results of the analysis show that not all the teenagers are ready to decide on their own. 110 students, of 16-18 years old, were participating in the research. Characteristic of identity formation is the main focus of this work. Results of the research confirm that chosen profile, of students being in lower ranking identity status, more rarely corresponds to their skills and interests (Šidlauskienė, 1998; Legkauskas, 1998). We think that analysis of identity role while choosing a profile of studies is relevant and valuable for pedagogues and psychologists of the schools as a source of determination of directions of psychological help for students. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9024
Updated:
2020-07-30 19:53:37
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: