Moksleivių savo sveikatos vertinimų kitimai mokykloje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių savo sveikatos vertinimų kitimai mokykloje
Alternative Title:
Changes of self-health of pupils at school
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2006, Nr. 3 (34), p. 33-38
Keywords:
LT
Savo sveikatos vertinimas; Fizinė ir psichikos sveikata; Paauglystė.
EN
Self-rated health; Physical and mental health; Adolescence.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjama moksleivių subjektyviai įvertinta sveikata. Siekiama išsiaiškinti, kaip skiriasi berniukų ir mergaičių savo bendros, fizinės ir psichikos sveikatos vertinimai, kaip šie įvertinimai kinta nuo 5 iki 12 klasės ir kaip kinta 2003, 2004 ir 2005 m. laidų abiturientų savo sveikatos vertinimai. Tyrimas atliktas 2003–2005 m., ištirta visa vieno Lietuvos rajono centro mokyklų 5–12 klasių moksleivių populiacija (atitinkamai 2894, 2332 ir 2958 tiriamieji). Rezultatai patvirtino, kad daugiau berniukų negu mergaičių savo bendrąją, fizinę ir psichikos (emocinę) sveikatą vertina kaip puikią arba labai gerą; daugiau mergaičių nei berniukų savo sveikatą vertina kaip gerą arba vidutinę, negatyviai sveikatą vertinančių (sveikata prasta, labai bloga, sergu) berniukų ir mergaičių skaičius nesiskiria. Moksleivių, puikiai vertinančių savo bendrąją, fizinę ir psichikos sveikatą, procentas nuo 5 iki 12 klasės mažėja, o vertinančių ją kaip labai gerą arba esančių geros sveikatos daugėja. Ir berniukų, ir mergaičių, vertinančių savo sveikatą negatyviai (prasta, bloga), yra mažai (iki 6%) ir nekinta nuo 5 iki 12 klasės. Pagal savo bendros, fizinės ir psichikos sveikatos vertinimus 2003, 2004 ir 2005 laidų abiturientai nesiskiria, tačiau stebima 2005 m. laidos abiturientų berniukų bendros ir fizinės sveikatos gerėjimo tendencija. [Iš leidinio]

ENThis article analyses the health subjectively assessed by students. The article’s goal is to identify the differences between the self-assessment of the general, physical and mental health among boys and girls, and the changes of such assessments from the 5th to the 12th grades among the graduates of 2003, 2004 and 2005 years. The research was carried out in 2003–2005, and included the population of 5–12 grade students in all schools of one Lithuanian region (2894, 2332 and 2958 researched individuals, respectively). The results confirmed that more boys than girls assess their general, physical and mental (emotional) health as perfect or very good; more girls than boys assess their health as good or average, the number of boys and girls assessing their health negatively (health is poor, very bad, I am ill) does not differ. The percentage of students perfectly assessing their general, physical and mental health from 5th to 12th grade decreases, and the percentage of those assessing it as very good or good, increases. There is a little number (up to 6%) of girls and boys negatively assessing their health (poor, bad) and this number does not change from 5th to 12th grade. According to the assessments of their general, physical and mental health, the graduates of 2003, 2004 and 2005 years do not differ, but the tendency of the general and physical health improvement for the graduate boys in the year 2005 was observed.

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Fizinės būklės savikontrolės įtaka jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų (10-11 metų) fiziniams gebėjimams ir požiūriui į fizinės sveikatos ugdymą / Vytė Kontautienė. Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : II-oji tarptautinė sveikatos mokslų studentų, 18-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : Vydūnas jaunystei : konferencijos medžiaga / sudarytojai Artūras Razbadauskas, Algimantas Kirkutis, Dalia Stančienė, Alona Rauckienė-Michaelsson, Faustas Stepukonis, Jūratė Sučylaitė, Indrė Būtienė, Asta Kiaunytė, Dalia Jurgaitienė, Sigita Derkintienė, Marija Truš, Jurgita Raišutienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2016. P. 268-271.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9021
Updated:
2017-05-12 08:53:10
Metrics:
Views: 5
Export: