Tarpukario Lietuvos katalikiškų organizacijų veikla : bendražmogiško, profesinio ir religinio ugdymo aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpukario Lietuvos katalikiškų organizacijų veikla: bendražmogiško, profesinio ir religinio ugdymo aspektai
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 59, p. 163-167
Summary / Abstract:

LTTarpukario Lietuvoje vienu iš svarbiausių uždavinių keliamas žmogaus ir visuomenės ugdymas. Atsikūrusi valstybė prioritetą skiria švietimui. Savo ruožtu valstybiną švietimo politiką remia visuomeninės katalikiškos organizacijos. Daugybei žmonių atveriama galimybė įsijungti į katalikiškų organizacijų veiklą ir dalyvauti jų rengiamuose kursuose, paskaitose, susitikimuose. Tokiu būdu ypač paišinami suaugusieji, kurie buvo praradę, galimybę baigti vidurinę mokyklą. Tokios organizacijos veikia Katalikiškosios akcijos vadovaujamos. [Iš leidinio]

ENIn the period between the World Wars in Lithuania one of the most important tasks was education of people and the society. After restoration of independence the priority was given to education. In turn the state education policy received support from public Catholic organizations. Many people were given the opportunity to join the activity of Catholic organizations and participate in courses run by them, attend lectures and meetings. Thus it was of great help for adults, who did not have a possibility to finish secondary school. Such organization acted under management of the Catholic movement.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8975
Updated:
2018-12-20 22:55:36
Metrics:
Views: 23    Downloads: 7
Export: