Komparatyvistika - kelias į kultūros savivoką

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komparatyvistika - kelias į kultūros savivoką
Alternative Title:
Comparative literature - a way to cultural identity
Keywords:
LT
Marcelis Bataillonas; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTAkivaizdu, jog pastaraisiais metais Lietuvoje komparatyvistinės studijos susilaukia vis didesnio tyrinėtojų dėmesio. Todėl laikas klausti, kokiu būdu komparatyvistika tarnauja kultūros savivokai, kaip ji talkina sprendžiant sudėtingas mažų tautų kultūrų problemas globalizacijos akivaizdoje? Thi besiaiškinant, svarstoma, kas yra komparatyvistika, kaip jos samprata kito nuo XX amžiaus vidurio iki šių dienų. Daugiausia remiamasi prancūzų komparatyvistų darbais - jau daugiau nei šimtmetį Prancūzija yra pripažintas komparatyvistikos centras Europoje. Be to, 1995 metais šioje šalyje buvo minėtas lyginamosios literatūros šimtmečio jubiliejus, o tai paskatino peržiūrėti komparatyvistikos istoriją ir metodologiją. Straipsnyje pateikiama šiuolaikinė objekto ir metodo samprata, įvedami tokie terminai kaip struktūrinė komparatyvistika, vidinė komparatyvistika. [Iš straipsnio, p. 31]Reikšminiai žodžiai: Bataillono teriniai postulatai; Komparatyvistikos evoliucija; Kultūros savivoka; Lietuvių literatūrologija; Lyginamoji literatūra; Marcelis Bataillonas; Prancūzų komparatyvistika; Struktūrinė komparatyvistika; Vidinė komparatyvistika; Bataillon's theoretical postulates; Comparative literature; Comparative studies; Cultural awareness; Evolution of comparative literature; French comparativistics; Internal comparative literature; Lithuanian literaturology; Marcel Bataillon; Structural comparative literature.

ENThe article looks at ways Comparative Literature helps to perceive our cultural identity and to transfer Lithuanian literature from the Post-Soviet cultural area to European cultural sphere. According to French scholars, the first step is to elucidate the essence of Comparative Literature, to give a clear definition of it, and to trace its development in Western Europe. Changes in the definition reflect the evolution of Comparative Literature, the new conception of its subject area and the new method of research. As today Comparative Literature is the science that crosses boundaries and becomes international, small nations cannot be neglected. The article points out why Comparative Literature is helpful to us: it encourages to maintain our identity and to develop international thinking. Thus, Comparative Literature is the way to a new cultural identity. [From the publication]

ISBN:
9955568127
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89602
Updated:
2021-02-02 19:08:28
Metrics:
Views: 40
Export: