Priešmokyklinio amžiaus vaikų emocinio jautrumo muzikai ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priešmokyklinio amžiaus vaikų emocinio jautrumo muzikai ypatumai
Alternative Title:
The Peculiarities of emotional sensitivity to music of pre-school children
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 63, p. 20-25
Keywords:
LT
Emocijos / Emotions; Meninis ugdymas / Art education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama meninių emocijų samprata, meninių ir paprastųjų emocijų panašumai bei skirtumai. Išskirti priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinėje veikloje galimi emocinės raiškos būdai (mimika, žvilgsnis, judesys, balso intonacija). Tyrimo metu nustatyta, kad daugumos tiriamų vaikų emocinė raiška kartais atitinka muzikos nuotaiką. Geriausiai muzikinėje veikloje vaikų patirtas emocijas atspindi jų mimika ir žvilgsnis. Paaiškėjo, kad priešmokyklinio amžiaus vaikai dar nėra įvaldę visų išorinių emocinės raiškos formų, o skirtingų emocinės raiškos būdų intensyvumas priklauso nuo įgytos muzikinės patirties, vaiko muzikinių gabumų ir asmenybės savybių. Šie ypatumai lemia tai, kad priešmokyklinio amžiaus vaikų emocinė raiška muzikinėje veikloje yra labai individuali ir įvairi. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Priešmokyklinis muzikinis ugdymas; Meninės emocijos; Emocinis jautrumas muzikai; Emocinės raiškos būdai; Peculiarities of emotional sensivity to music of pre-school childen.

ENDevelopment of musical abilities of pre-school children is especially significant because the best period of sensitivity to develop a child’s musical talent is early and pre-school age. Emotional sensitivity to music is the basis of a person’s musicality. The concept of artistic emotions is discussed in this article. The following modes of emotional expressions are distinguished: mimics, motion, glance, and intonation of voice. The research data indicate that emotional expression of the most of the investigated children sometimes complies with the mood of the music. Emotions conditioned by the musical activity are best reflected by mimics and glance. The research data imply the following conclusions: emotional expression of pre-school children is very individual and diverse; possibilities of emotional expression in most of the children are still very limited; pre-school children still do not master all exterior forms of emotional expression, therefore some children express the mood of the music by glance and mimics, others – by motion and intonation; the intensity of the modes of emotional expression in the investigated children depends on their musical experience and personal features of a child.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Šokio gebėjimų raiškos ypatumai ankstyvos paauglystės metais / Birutė Banevičiūtė. Acta paedagogica Vilnensia. 2007, t. 19, p. 82-92.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8957
Updated:
2018-12-20 22:55:34
Metrics:
Views: 23    Downloads: 9
Export: