Specialybės kalbos klaidos Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto įstaigų administravimo studijų programos studentų baigiamuosiuose darbuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialybės kalbos klaidos Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto įstaigų administravimo studijų programos studentų baigiamuosiuose darbuose
Alternative Title:
Mistakes of the language for specific purposes In the final theses of the Office administration Students at the University of applied sciences, Faculty of business management
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Klaidos; Leksika; Morfologija; Sintaksė; Specialybės kalba; Žodžių daryba; Lexicon; Mistakes; Morphology; Specialty language; Syntax; Word formation.
Keywords:
LT
Klaidos; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Morfologija / Morphology; Sintaksė; Specialybės kalba; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
Mistakes; Morphology; Syntax; Specialty language.
Summary / Abstract:

LTVilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete studentai baigiamuosius darbus rašo laikydamiesi Baigiamųjų darbų rengimo, įforminimo ir gynimo metodinių nurodymų. Vienas iš bendrųjų reikalavimų keliamas minėtiems darbams – taisyklinga kalba. Tačiau praktiškai kartais darbuose pasitaiko šio reikalavimo nepaisymo atvejų. Straipsnyje aptariamos specialybės kalbos klaidos, aptiktos 2018 m. trisdešimtyje Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto įstaigų administravimo studijų programos studentų baigiamuosiuose darbuose. Nustatyta, kad minėtos studijų programos studentų baigiamuose darbuose daugiausia pasitaiko leksikos ir sintaksės klaidų. Juose yra ir kitų klaidų (žodžių darybos, morfologijos), tačiau jų procentinė dalis kur kas mažesnė. Aptiktos klaidos klasifikuojamos gramatiniu aspektu, pateikiama klaidingų kalbos pavyzdžių, kurie taisomi, o pačios klaidos analizuojamos teoriniu požiūriu, daromos atitinkamos išvados. Straipsniu siekiama atkreipti dėstytojų ir studentų dėmesį į gimtosios kalbos taisyklingumo svarbą ne tik rašant baigiamuosius darbus, bet ir kitose žmogaus veiklos sferose, taip pat akcentuojama būtinybė kalbos mokytis visą gyvenimą. [Iš leidinio]

ENThe students of the University of Applied Sciences, Faculty of Business Management prepare their final theses in accordance with the Methodological Guidelines for the Preparation, Execution and Defence of the Final Thesis. One of the general requirements for the theses is an accurate and appropriate use of language. However, in practice, some works disregard this requirement. The article discusses the mistakes of the language for specific purposes discovered in the final theses of the Office Administration students at the University of Applied Sciences, Faculty of Business Management in 2018. It was found that primarily lexical and syntax mistakes occur in the theses along with word formation and morphology mistakes, but their rate is much lower. Selected mistakes are classified in the grammatical aspect, false speech samples are corrected, mistakes are analyzed, and appropriate conclusions are made. The aim of the article is to draw teachers and students’ attention to the importance of their native language correctness not only while writing final theses but also in other spheres of life and to emphasize the need for a lifelong language learning. [From the publication]

ISSN:
2424-6131
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89557
Updated:
2022-08-29 15:34:29
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: