Jonas Puzinas - akademinės Lietuvos archeologijos pradininkas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jonas Puzinas - akademinės Lietuvos archeologijos pradininkas
Alternative Title:
Jonas Puzinas – the Pioneer of Lithuanian Academic Archaeology
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2005, t. 29, p. 31-38
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenamas prof. Jono Puzino XX a. ketvirtojo dešimtmečio ir kiek vėlesnio laikotarpio mokslinės veiklos kelias, jos ypatumai bei raida to meto Lietuvos ir Europos priešistorės mokslinių pasiekimų kontekste. Lietuvos archeologijos mokslo padangėje prof. Jonas Puzinas buvo ir tebelieka ryškiausia asmenybė, kurio pastangomis Lietuvos archeologija pradėjo naują mokslo kelią. J. Puzinas profesionalios archeologijos mokslo pagrindus sukūrė XX a. ketvirtajame dešimtmetyje veikdamas trimis pagrindinėmis kryptimis. Svarbiausias buvo mokslo tiriamasis darbas, kurį vainikavo leidinio „Naujausių proistorinių tyrinėjimų duomenys“ pasirodymas 1938 m. Kita reikšminga mokslininko veiklos kryptis buvo darbas su visuomene, kurio pagrindine išdava tapo Priešistorinio skyriaus suformavimas ir pirmosios profesionalis archeologinės ekspozicijos parengimas Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje Kaune. J. Puzinas buvo pirmasis proistorikas, siekęs susisteminti chaotišką Lietuvos muziejų medžiagą, nustatyti jos chronologiją, priešistorės raidos sistemą. Trečioji, pedagoginė, J. Puzino veiklos kryptis – archeologijos pagrindų dėstymas Kauno Vytauto Didžiojo universitete – lėmė profesionalių archeologijos specialistų, padėjusių pamatus tolesnei archeologijos mokslo raidai pokario metu, parengimą. Prof. J. Puzino darbų ir pastangų dėka archeologija Lietuvoje tapo lygiavertė mokslo šaka tarp kitų mokslo sričių.Reikšminiai žodžiai: J. Puzinas; 20th century.

ENThe paper deals with the scholarly activities of Prof. Jonas Puzinas in the 1930s and afterwards, their features and development within the context of scientific achievements of the prehistory of Lithuania and Europe. Prof. Jonas Puzinas was and has remained the most outstanding personality in the field of the Lithuanian archaeology science, due to whose efforts Lithuanian archaeology embarked on a new scientific path. J. Puzinas laid the foundation for the science of professional archaeology in the 1930s, acting along three main lines. The most important research was crowned by the issue of the book The Latest Data of the Prehistory Explorations in 1938. Another significant direction of the scholar’s activities was work with the public, resulting in the establishment of the Prehistory Section and the organisation of the first professional archaeological exhibition at Vytautas Magnus Culture Museum in Kaunas. J. Puzinas was the first prehistorian who tried to systemise chaotic material in Lithuanian museums, to determine its chronology and to establish the system of the prehistory development. The third or pedagogical direction was the teaching of the basics of archaeology at Vytautas Magnus University in Kaunas, which determined the training of professionals who paved the way for further development of the archaeology science in the post-war years. Due to the works and efforts of Prof. J. Puzinas, archaeology became a science equal to other fields of research.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/893
Updated:
2018-12-20 23:04:20
Metrics:
Views: 56    Downloads: 6
Export: