Kantaučiai. Bažnyčios procesijų reikmenys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kantaučiai. Bažnyčios procesijų reikmenys
Alternative Title:
Kantaučiai: attributes of the church processions
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios; Reikmenys; Liturginiai reikmenys; Procesijos; Kryžiai; Vėliavos; Retabulai; Kantaučiai; Church.
Keywords:
LT
Religinis menas / Religious art; Kantaučiai; Kryžiai / Crosses; Bažnyčia / Church; Procesijos; Reikmenys; Retabulai; Vėliavos.
EN
Church.
Summary / Abstract:

LTBažnyčioje yra išlikę tik keletas senųjų procesijų atributų. Vertingiausi iš jų – XVIII a. vid. įsigyti būgnai, kuriuos tikėtina 1740 m. Kantaučių bažnyčiai įtaisė Juozapas Gaudeševičius. Už juos buvo sumokėta 150 timpų. Bažnyčioje saugomas procesijų altorėlis priskiriamas XIX a. II p. Vakarų Žemaitijoje dirbusiam Jonui Virkeliui. Savo forma ir puošyba Kantaučių altorėlis yra labai artimas Mosėdžio bažnyčios altorėliui, kuriame yra Jono Virkelio parašas. Jo retabulą, kaip įprasta, sudaro kryžminio plano cokolis, masyvus veidrodžiais dengtas kryžius ir medinių skulptūrų grupės. Šį altorėlį Kantaučių bažnyčia įsigijo po 1873 m. Kito altorėlio išlikęs tik stalelis, kuris sprendžiant iš reljefinės drožybos stilistikos, galėtų priklausyti XVIII a. pabaigai. Dokumentai rodo, kad atskirais laikotarpiais procesijų vėliavų skaičius keitėsi. XVIII a. II p. jų buvo net 27. Iš šių senųjų vėliavų nei viena nėra išlikusi. Vertingiausia senoji bažnyčios vėliava datuojama 1907 m. Šią vietoje pasiūtą ir išsiuvinėtą vėliavą dovanojo 5 Amerikos lietuviai. Vėliavos centre įkomponuotas dvipusis Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo ir šv. Lauryno paveikslas, kuriame kryžiuku išsiuvinėta data ir donacinis užrašas. Šventųjų atvaizdai perteikti aplikacijos ir siuvinėjimo technika ant brokatinio pagrindo. Tai vienas paskutinių kūrinių išsaugojusių senąją stilistiką ir gamybos tradiciją tarp XX a. pr. Lietuvos bažnyčias užplūdusios liturginių reikmenų dirbtuvių produkcijos. Šiuo metu procesijose nešamas veidrodžiu dengtas medinis kryžius. Savo forma jis artimas minėto J. Virkelio altorėlio retabului. [Iš leidinio]

ENOnly some of the old attributes of processions have survived in the Church. Drums acquired in the middle of the 17th century, which were procured for Kantaučiai Church in 1740 by Juozapas Gaudeševičius, are the most valuable of them. The procession small altar stored in the church is attributed to Jonas Virkelis who worked in Samogitia in the second half of the 19th century. By its form and adornment Kantaučiai small altar is close to the altar of Mosėdis Church, which bears the signature of Jonas Virkelis. Its retable consists of a plinth of a criss-cross plan, a massive cross covered with mirrors and a group of wooden sculptures. Kantaučiai Church acquired this small altar after the year 1873. Only a small table has survived from another small altar, which, judging from relief stylistics of carving could be attributed to the end of the 18th century. Documents show that at different periods the number of procession flags differed. In the second half of the 18th century there were as many as 27 of them. None of the old ones have survived. The most valuable old church flag is dated 1907. A two-sided picture of the Virgin Mary of Immaculate Conception and St Lawrence is set in the centre of the flag in which the date and the donation inscription are embroidered in a cross-stitch. This is one of the last works, which preserved the old stylistics and the tradition of manufacture of articles of liturgy that flooded Lithuanian churches at the beginning of the 20th century. Currently the wooden cross that is covered with mirrors is carried during the processions. By its form it is close to the retable of the small altar of the above-mentioned Jonas Virkelis.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/892
Updated:
2020-09-13 15:19:44
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: