Neišlikę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos rankraščiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neišlikę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos rankraščiai
In the Journal:
Knygotyra. 2006, t. 46, p. 194-215
Keywords:
LT
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Prancūzija (France); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rankraščiai / Manuscripts.
Summary / Abstract:

LTŠiandien Lietuvos ir užsienio archyvuose yra žinomi 66 Čiurlionio muzikos autografai. Šiuo straipsniu siekiama aptarti svarbiausias Čiurlionio muzikos fondo spragas ir nuostolius, paskelbti neišlikusių Čiurlionio muzikos autografų sąrašą. Šis sąrašas-katalogas buvo sudarytas atlikus esamo rankraštyno tekstologinę analizę ir įvertinus kitų mokslininkų per pastaruosius penkiolika metų atliktus tyrimus. Gana svarbiu akstinu šiam tekstui tapo straipsnio autoriaus atradimas - 2006 m. kovo mėn. Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje rasti keletas dar nežinomų Čiurlionio muzikos rankraščių ir kūrinių. Sudarant sąrašą-katalogą teko dar kartą prisiminti viso muzikos fondo susiformavimo istoriją, dėmesį telkiant į atskiras užuominas ar akivaizdžias nuorodas apie kitus, šiandien nebeturimus autografus. Apibendrinus tekstologinio tyrimo rezultatus, prieita prie išvados, kad Čiurlionio muzikos autografų dar galima tikėtis rasti ir Lietuvoje, ir užsienyje. Jų gali būti Jungtinėje Karalystėje ar Argentinoje, kur reikėtų ieškoti Halinos Volman archyvo, Lenkijoje arba Prancūzijoje, kur turėtų būti Bronislavos Volman archyvo likučių, ir Lietuvoje, kur gyvena tiesioginiai Čiurlionio palikuonys.Reikšminiai žodžiai: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Rankraščiai; Tekstologinė analizė; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

ENThis article aims to discuss the main gaps and losses in the Čiurlionis music fund and to publish the list of not extant autographs of Čiurlionis music. The list-catalogue was composed after thorough textological analysis of the present collection of manuscripts and after evaluation of the studies carried out by other scientists over the recent fifteen years. In order to achieve this goal, it was demanded to recall the formation history of the entire music fund focusing on individual hints and obvious references to other autographs not extant now. Besides, the discovery of the author made in March 2006 became a rather important reason for this article. In the library of Vilnius University, the author of these lines succeeded in finding a few, still unknown manuscripts and pieces of Čiurlionis music. After summarising the results of the textological studies, a conclusion was made that autographs of Čiurlionis music may still be expected to be found both in Lithuania and abroad. They may be found in the United Kingdom or Argentina, where the archive of Halina Volman should be looked for; in Poland or France, where the remainders of the archive of Bronislava Volman should be searched for; and in Lithuania, where direct descendants of Čiurlionis reside. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8918
Updated:
2019-08-28 16:41:09
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: