An international comparison of youth (aged 16 to 19) in the Southern Baltic region: the situation in schools

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
An international comparison of youth (aged 16 to 19) in the Southern Baltic region: the situation in schools
Alternative Title:
Tarptautinis lyginamasis jaunimo (16–19) metų tyrimas: situacija mokyklose
In the Journal:
Regional formation and development studies. 2020, Nr. 1 (30), p. 98-111
Keywords:
LT
Jaunimas; Lyginamoji analizė; Mokiniai; Mokykla; Pietų Baltijos regionas; Pietų Baltijos regiono šalys; Projektas "CaSYPoT"; Projektas CaSYPoT; Strategija; Ugdymas; Švietimas.
EN
CaSYPoT project; Comparative analysis; Education; School; South Baltic countries; Southern Baltic region; Strategy; Students; Youth.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama tyrimo dalis, vykdant projektą „Strateginės jaunimo politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas“ (akronimas – CaSYPoT, Nr. STHB.05.01.00-SE-0024/15) pagal 2014–2020 m. INTERREG Pietų Baltijos programą. Bendrasis projekto siekinys: skatinti jaunimą įsitraukti į vietos bendruomenių demokratijos kūrimo ir valdymo procesus, išryškinant jaunų žmonių vaidmens svarbą visuomenės vystymosi kontekste. Vykdant CaSYPoT projektą, 2017 m. balandžio–birželio mėn. parengtas ir atliktas jaunimo situacijos tyrimas (anketinė apklausa, adaptuotas LUPP klausimynas, kurio autoriai – C. Hansén ir J. Skålmedal (2015)) Pietų Baltijos regiono šalyse: Švedijoje, Lenkijoje, Rusijoje (Kaliningrado srityje) ir Lietuvoje. Atliekant longitudinį tyrimą, viena klausimyno dalis buvo skirta jaunimo situacijai mokyklose nustatyti. Tikslas – atskleisti jaunimo situaciją ugdymo įstaigose ir, taikant lyginamąjį metodą, išryškinti pavienių savivaldybių ypatumus šiuo aspektu. Jaunuoliams pateikti klausimai, susiję su jų mokymosi aplinka: mokyklos atmosfera (klimatu), santykiais su bendraamžiais ir pedagogais, galimybėmis ir noru įsitraukti į mokymosi bei laisvalaikio veiklų organizavimą ugdymo įstaigoje, mokyklos savivaldą ir pan. Tyrimo grupę sudarė 1593 jaunuoliai nuo 16 iki 19 metų amžiaus iš 6 savivaldybių: Emmabodos (Švedija), Slupsko ir Bartoszyce (Lenkija), Svetlogorsko ir Gusevo (Rusija, Kaliningrado sritis) bei Klaipėdos (Lietuva). Visose savivaldybėse respondentai pagal lytį pasiskirstė tolygiai, išskyrus Svetlogorską, kur dominavo merginos (33 % vaikinų ir 67 % merginų). Daugiau kaip pusė apklaustų jaunuolių visose savivaldybėse mokyklos aplinką įvardijo kaip patrauklią ir saugią teritoriją, teigė, kad jiems patinka ugdymo įstaigos aplinka (atmosfera).Lyginant pastebėta, kad Klaipėdos ir Svetlogorsko jaunuoliai (55 %) šiek tiek mažiau patenkinti mokyklos atmosfera, taip pat ir besimokantieji Emmabodoje (85 %). Nemažai tiriamųjų pripažino, kad vis dar susiduria su tokiomis problemomis kaip patyčios, priekabiavimas, prievarta, lyčių lygybės ar demokratijos principų nesilaikymas ar ryški konkurencija mokyklos aplinkoje. Didesnė dalis respondentų visose savivaldybėse atsakė, kad žino, kur kreiptis pagalbos mokykloje, esant patyčioms ar panašaus pobūdžio reiškiniams. Be to, tyrimas atskleidė, kad 16–19 metų jaunuolius labiausiai domina, ko ir kaip bus mokomasi mokykloje, kokie bus namų darbai, kaip bus sudarytas tvarkaraštis, kokie reikalavimai bus keliami egzaminams, bet jaučiasi nepakankamai informuoti, ar bus sudarytos sąlygos dalyvauti planuojant šiuos procesus. Didžioji dalis jaunuolių tirtose savivaldybėse turi savo siekių ir pageidauja aktyvesnės įtraukties į mokyklos bendruomenės veiklas: Svetlogorske (92 %), Bartoszyce (89 %), Slupske (83 %).Aptartos tendencijos atskleidžia ir keletą kontraversiškų situacijų, kita vertus, suprantama, kad neįmanoma nubrėžti paralelės tarp tos pačios šalies miestų, tad išryškėjusios tendencijos gali būti būdingos tik konkrečiam miestui, o ne šaliai. Ir, nors Emmabodos jaunimo situacija geriausia mokyklose, bet galima pastebėti, kad mokinių dalyvavimo priimant sprendimus mokykloje skaičius, lyginant su kitais miestais, nedidelis. Ir priešingai, nors Klaipėdos ugdymo įstaigose skatinama pagarba, pagalba vienas kitam, tačiau kartu įžvelgiame, kad vis dar gajos patyčios ir priekabiavimo apraiškos. Apibendrindami galime teigti, kad lyginamasis tyrimas atskleidė jaunų žmonių požiūrį, lūkesčius ir atkreipė dėmesį į įvairias problemas jų ugdymosi įstaigose. Tikimės, kad tyrimo išvados ir rekomendacijos prisidės prie jaunimo politikos bei strategijos formavimo bei didins jaunosios kartos motyvaciją ir įsitraukimą į mokyklos bei visuomeninį gyvenimą. [Iš leidinio]

ENThis study presents an internationally (cross-border) representative picture of the school environment, atmosphere and action taken by schools aiming at the involvement of students in their actions. The study was conducted within the framework of the CaSYPoT project (Capacity Building for Strategic Youth Policy and Transnational Cooperation) under the Interreg South Baltic Programme 2014-2020 (Project No STHB.05.01.00-SE-0024/15). The main aim of the CaSYPot project was to encourage young people to get involved in local democracy, and to present youth as a resource in the development of society. Furthermore, for the design and implementation of the southern Baltic youth strategy, it is important to gain an insight into the current situation regarding the environment in schools. One section of this survey was addressed to the situation of youth in schools. The international survey for the CaSYPoT project was conducted among 1,593 students, in six towns in the southern Baltic region, in Sweden, Poland, Russia and Lithuania, from April to June 2017. The project partner’s towns carried out a survey on teenagers aged 16 to 19, identifying their needs and problems in school, and providing comparable data. The questionnaire contained questions addressing young people’s well-being and atmosphere of safety, the climate at school, and their experience in getting involved in the work of the school and their influence on decision making. To sum up, the study describes the current situation in schools, which is essential for the development and evaluation of future policies and actions. The survey covers a wide range of student opinions on school, and begins with a summary of the key findings drawn from an analysis of the survey, and strategic recommendations for the future. [From the publication]

ISSN:
2029-9370
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88816
Updated:
2021-03-21 13:22:32
Metrics:
Views: 54
Export: