W kręgu idei Miłoszowskich : studia nad życiem i twórczością Czesława Miłosza

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
W kręgu idei Miłoszowskich: studia nad życiem i twórczością Czesława Miłosza
Alternative Title:
Miłoszo idėjų pasaulyje: Czesławo Miłoszo gyvenimo ir kūrybos studijos
Editors:
  • Dalecka, Teresa, redaktorius [edt]
  • Davlevič, Miroslav, redaktorius [edt]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011.
Pages:
258 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Słowo wstępne. Įžanginis žodis — I. Konteksty literackie i kulturowe. Literatūriniai ir kultūriniai kontekstai. Rojaus ieškojimai: metafizinis Miłoszas / Algis Kalėda ; Miłosz i Magris - paralela mitologiczna / Mieczysław Dąbrowski ; Autobiografia jako rozczytywanie obrazów pamięci. Trauma, idiom, sekret / Andrzej Zieniewicz ; Miłosz zaczarowany / Grzegorz Leszczyński ; Sienkiewicz Miłosza / Anna Szawerna-Dyrszka ; Odwilżowa recepcja "Zdobycia władzy" w świetle dokumentów cenzury / Marzena Woźniak-Łabieniec ; Podróż na Wschód. Rosja w tekstach Miłosza / Walentyna Krupowies ; Lauda w twórczości Czesława Miłosza / Irena Fedorowicz ; Ginie, czyli Szetejnie w okresie przemian społeczno-gospodarczych / Teresa Dalecka ; Teologia jako rozszerzenie języka. Jeszcze raz o synekdochach Czesława Miłosza / Piotr Karwowski ; Młodość Czesława Miłosza w świetle dokumentacji z lat szkolnych i studiów uniwersyteckich / Liliana Narkowicz ; Z "małej ojczyzny" - folklor w "Dolinie Issy" Czesława Miłosza / Danuta Balašaitienė ; Czesławo Miłoszo kūrybos recepcija Suomijoje / Regina Kasperovič — II. Z zagadnień językowych. Kalbos klausimai. Przemówienie noblowskie Czesława Miłosza - między językiem oficjalnym a poetyckim / Elżbieta Sękowska ; Wybór tożsamości na styku języków i kultur / Kinga Geben — Noty biograficzne. Biografijos.
Keywords:
LT
20 amžius; Česlovas Milošas (Czesław Miłosz); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Kalbotyra / Linguistics; Literatūros istorija / Literary history.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Literatūra; Lenkų literatūra; Česlovas Milošas; Rašytojai; Biografijos; Kūryba; Kritika; Kalbotyra; Sociolingvistika; Kultūrinė veikla; Nobelio premija; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Literature; Polish literature; Czesław Miłosz; Writers; Biographies; Creation; Criticism; Linguistics; Sociolinguistics; Cultural activities; Nobel prize; Lithuania; United States of America.

ISBN:
9789955634881
Related Publications:
Between remembering and forgetting - processes of changing topicality of Polish heritage in contemporary Lithuania / Anna Pilarczyk-Palaitis. Toruńskie studia międzynarodowe 2021, 14, p. 5-18.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88664
Updated:
2022-01-21 11:06:43
Metrics:
Views: 29
Export: