Jono Krizostomo Gintilos "Mokslo krikščioniško žemaitiškai parašyto" žemaitiškumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Jono Krizostomo Gintilos "Mokslo krikščioniško žemaitiškai parašyto" žemaitiškumas
Alternative Title:
Samogitian features of the "Christian science laid out in Samogitian" by Jan Chrizostom Gintyllo
Keywords:
LT
Jonas Krizostomas Gintila; Katekizmas; Rankraštis; Žemaičiai; Hebrajiški rašmenys.
EN
Jonas Krizostomas Gintila; Catechism; Manuscript; Samogitian dialect; Hebrew; Characters.
Summary / Abstract:

LTVykdydamas svarbiausią savo gyvenimo misiją Žemaičių vyskupas nominatas Jonas Krizostomas Gintila rašė raštus, skirtus žydams, tikėdamasis jų atsivertimo į katalikybę. Tuo tikslu rengtas ir šioje knygoje skelbiamas katekizmo rankraštis, kurio hebrajiški rašmenys turėjo perteikti ne hebrajų kalbos, o žemaičių, žemaičių tarmės skambėjimą. Tad žodis žemaitiškai veikalo antraštėje yra raktinis - būtent taip, tokia byla vyskupo nominato norėta atverti, apreikšti didžiąsias tikėjimo tiesas pagal Kristaus mokslą. [Iš teksto, p. 67]

ENWhile carrying out the principal mission of his life, the nominated Bishop of Samogitia Jan Chrizostom Gintyllo created written texts for Jews with the aim of converting them to Catholicism. The manuscript of the catechism contained in the present book was also intended to be used for the same purpose. The Hebrew script had to convey the sound of the Samogitian dialect rather than the Hebrew language. Thus, the key word in the title of the work is Samogitian - it was in this mode that the nominated bishop preferred to reveal the great truths of his faith according to Christ's teaching. [Extract, p. 71]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88376
Updated:
2022-01-11 21:10:30
Metrics:
Views: 10
Export: