Jono Krizostomo Gintuos žemaitiškas katekizmas hebrajų rašmenimis: sumanymas, intencijos, šaltiniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Jono Krizostomo Gintuos žemaitiškas katekizmas hebrajų rašmenimis: sumanymas, intencijos, šaltiniai
Alternative Title:
Samogitian Catechism in Hebrew characters by Jan Chrizostom Gintyllo: the idea, intentions, and sources
Keywords:
LT
Jonas Krizostomas Gintila; Katekizmas; Rankraštis; Žemaičiai; Hebrajiški rašmenys.
EN
Jonas Krizostomas Gintila; Catechism; Manuscript; Samogitian dialect; Hebrew; Characters.
Summary / Abstract:

LTAiškiausios yra Jono Krizostomo Gintuos biografijos detalės, kurias pateikia ne tik įvairios enciklopedijos, bet ir Gintuos amžininkas Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. Pagal jo sau pasirašytose pastabose išdėstytą Gintuos biografiją ir vėlesnius Vaclovo Biržiškos pataisymus, Egidijaus Aleksandravičiaus kritinį žvilgsnį į Valančiaus vertinimus, nuosekliai pagal archyvinę medžiagą Ievos Šenavičienės atkurtą Gintuos jaunystės Vilniaus vyriausioje seminarijoje laikotarpį (1808-1822) bei išlikusius asmeninius dokumentus susidėliojantis Gintuos biografijos vaizdas yra gana išsamus. Jis leidžia matyti Gintuos asmenybės prieštaringumą, ar bent nevienodas jo aplinkos žmonių reakcijas į jo gebėjimus, veiklas ir politines nuostatas. [Iš teksto, p. 11]

ENThe clearest details of Jan Chrizostom Gintyllo's biography are those offered not only by various encyclopedias, but also by Gintyllo's contemporary, Bishop of Samogitia Maciej Wolonczewski (Motiejus Valančius). A rather comprehensive view of Gintyllo's life story emerges from his biography, which Wolonczewski wrote in his personal notes; later corrections by Vaclovas Biržiška; Egidijus Aleksandravičius' critical consideration of Wolonczewskis assessment; Ieva Šenavičienė's consistent recreation of Gintyllo's youth at the Supreme Seminary in Vilnius (1808-1822) according to archival sources; and preserved personal documents. This view shows discrepancies in Gintyllo's personality, or at least the disparate reactions of the people surrounding him, to his abilities, activities, or political beliefs. [Extract, p. 31]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88374
Updated:
2022-01-11 21:10:19
Metrics:
Views: 13
Export: