Lietuviškos turistinės aplinkos ir rekreacinės veiklos rūšių patrauklumo jaunimui aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškos turistinės aplinkos ir rekreacinės veiklos rūšių patrauklumo jaunimui aspektai
Alternative Title:
Aspects of youth attractiveness that are related with Lithuanian tourist environment and types of recreational activities
In the Journal:
Miestų želdynų formavimas [Formation of urban green areas]. 2015, Nr. 1 (12), p. 236-245
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Rekreaciniai ištekliai; Rekreacinė aplinka; Rinkos segmentavimas; Turistinis patrauklumas; Market segmentation; Recreational environment; Recreational resources; Tourist attractiveness.
Keywords:
LT
Rekreacinė aplinka; Rekreaciniai ištekliai; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Turizmas / Tourism.
EN
Market segmentation; Recreational environment; Recreational resources.
Summary / Abstract:

LTPoilsio ir turizmo industrija turi pakankamai patirties, kaip organizuoti ir demonstruoti savo paslaugas, savo produkciją pagyvenusiems žmonėms, kurie yra finansiškai nepriklausomi, turi pakankamai pajamų, kad galėtų ją pirkti ir ja naudotis. Kada vartotojas yra jaunas žmogus, šios patirties jam nepakanka. Reikia didesnio meistriškumo ir kūrybiškumo vartotojui pritraukti, jį sudominti. Nors veikia bendri rekreacinių vietų ir teritorijų patrauklumo formavimo principai, kurie tinka ir jaunimui, ir kitų amžiaus grupių žmonėms, tačiau jaunimas yra ta segmentinė grupė, kurios reikmės, troškimai, fizinio ir dvasinio tobulėjimo prioritetai yra kintantys ir priklausomi nuo daug veiksnių. Straipsnyje analizuojami tie aplinkos ir rekreacinės veiklos patrauklumo aspektai, kurie išryškėja, keičiantis laikmečiui, socialinei-ekonominei aplinkai ir kuriuos galima išskirti į estetinius ir psichologinius-emocinius. Taip pat nagrinėjamos jaunimo rekreacijos tendencijos, jos organizavimo formų atitikimas jaunų žmonių vertybėms, lūkesčiams, tam tikrai aplinkai. [Iš leidinio]

ENThe industry of recreation and tourism has enough experience how to organize and demonstrate its services and products for elder people that are financially independent - they have enough income to buy and use these services/products. But it is not enough to have that kind of experience when the consumer is young. Then it is a need to have more excellence and creativeness to attract customer‘s attention and to intrigue him. Even though common principles of recreational locations and areas attractiveness formation exist that could stand for youth and other age groups. However, youth is the segmental group that has changing priorities of their needs, ambitions, physical and spiritual improvements. These priorities are dependent on different factors. In the article these attractiveness aspects of environment and recreational activities are analyzed that are revealed in the changing era, social-economic environment and those which could be divided into ascetically and physiological-emotional ones. In the article the trends of youth recreation, the matching of its forms of organizing to young people values, expectations and certain environment are analyzed. [From the publication]

ISSN:
1822-9778; 2029-4549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88315
Updated:
2021-03-21 13:22:26
Metrics:
Views: 19    Downloads: 5
Export: