Lietuvos Didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Lietuvos Didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha
Alternative Title:
Grand duke of Lithuania Alexander Jagiellonian and his time
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 2007.
Pages:
239 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Įžanginis žodis / Audronė Kasperavičienė — Kultūriniai ryšiai Jogailaičių Europoje XV a. pabaigoje - XVI a. pradžioje. Cultural Relations of the Jagiellonians in Europe in the Late 15th and Early 16th centuries (Summary) / Rita Regina Trimonienė — Spór wokół osoby Aleksandra Jagiellończyka (1461-506). Lenkijos istoriku ginčai dėl Aleksandro Jogailaičio (1461-1506) asmenybės (vertė Liudas Glemža). Discussions of the Polish Historians about the Personality of Alexander Jagiellonian š (Summary) / Krzysztof Pietkiewicz — Король, похороненный не на Вавеле: о причинах погребения Александра Ягеллончика в Вильнюсе. Lenkijos karalius, besiilsintis ramybėje ne Krokuvoje: Aleksandro Jogailaičio palaidojimo Vilniuje aplinkybės (vertė Taisija Kovrigina) King of Poland Rests in Peace not in Wawel: Circumstances ofAlexander Jagiellon ’s Burial in Vilnius (Summary) / Vasil Varonin — Nuo Vytauto iki Aleksandro Jogailaičio: didžiojo Lietuvos kunigaikščio dvaro tęstinumo problema. From Vytautas till Alexander Jagiellon: on the Problem of the Grand Duke Court’s succession (Summary) / Rimvydas Petrauskas — Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro pakėlimo ceremonialo susiformavimas. Formation of the Ceremonial for Alexander’s Elevation to the Rank of the Grand Duke (Summary) / Gitana Zujienė — Aleksandras Jogailaitis (1492-1506) ir Lietuvos miestai. Alexander Jagiellonian (1492-1506) and Lithuanian Cities (Summary) / Zigmantas Kiaupa — Великая княжна Елена Ивановна в Москве и в Вильно. Didžioji kunigaikštytė Elena Maskvoje ir Vilniuje (vertė Taisija Kovrigina). The Grand Duchess Helena Ivanovna in Moscow and in Vilnius (Summary) / Margarita Byčkova —Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Elenos (1476 - 1513) patronatas. The patronage of the Grand Duchess of Lithuania Helena (1476-1513) (Summary) / Raimonda Ragauskienė — Lietuvos valdovo statuso reprezentacija diplomatinių santykių su Maskvos valstybe praktikoje XV—XVI a. sandūroje. Representation of the Status of the Sovereign of Lithuania in the Practice of the Diplomatic Relations with the Moscow State in the late 15th and early 16,h century (Summaty) / Marius Sirutavičius — Ar būta stačiatikių LDK politiniame elite Aleksandro valdymo laikais? Were there Orthodox Believers in the Political Elite of the Grand Duchy of Lithuania during the Reign of Alexander? (Summary) / Genutė Kirkienė — Nuo Viedrošos iki Oršos. Permainos LDK kariuomenės komplektavimo Sistemoje. From Vedrosha till Orsha: Changes in the Army Structure of the Grand Duchy of Lithuania (Summary) / Gediminas Lesmaitis — Aleksandro Jogailaičio epitafija Vilniaus dominikonų bažnyčioje. Epitaph of Alexander Jagiellonian in the Vilnius Dominican Church (Summary) / Marija Matušakaitė — Aleksandro antspaudai - naujas etapas valstybės sfragistikoje. Signets of Duke Alexander - a New Stage in Sfragistics of the State (Summary) / Edmundas Rimša — Aleksandro Jogailaičio monetų radiniai - Vilniaus žemutinės pilies raidos atspindys. Finds of Alexander Jagiellon ’s Coins: a Reflection of the Development of the Vilnius Lower Castle (Summary) / Eduardas Remecas — Vilniaus miesto fortifikavimas XVI a. pradžioje. Fortification of the Vilnius City in the Beginning of the 16th Century (Summary) / Linas Girlevičius —Vilniaus miesto vandentiekis. Archeologinių ir istorinių duomenų sintezė. The Water Supply System of the Vilnius City: a Synthesis of Archaeological and Historical data (Summary) / Ramunė Butrimaitė — Hipotetinė „Aleksandro istorija" ir kai kurie ginčytini Bychoveco kronikos genezės klausimai. A Hypothetic "History of Alexander" and some Disputable Issues of the Genesis of the Bykhoviets Chronicle (Summary) / Kęstutis Gudmantas — Vilniaus prepozito Erazmo Vitelijaus kalba popiežiui Aleksandrui VI: Tekstas ir jo kontekstai. Oration of Erazmus Vitalius, the Vilnius Preposite, to the Pope Alexander VI: Texts and it's Contexts (Summary) / Sigitas Narbutas — LDK kostiumas Jogailaičių laikais ir po jų. Costume in the Grand Duchy of Lithuania in the Time of Jagiellonians and after (Summary) / Rūta Guzevičiūtė — Aleksandro Jogailaičio dvaro muzikinė kultūra europiniame kontekste. The Court Music of the Grand Duke of Lithuania Aleksander Jagiellonian: the European Context (Summary) / Jūratė Trilupaitienė — Duomenys apie autorius.
Keywords:
LT
Aleksandras; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL).
EN
Grand duke Alexander.
Summary / Abstract:

LTŠios publikacijos tikslas - atkreipti dėmesį į prieštaringus Aleksandro Jogailaičio asmenybės ir politikos vertinimus Lietuvos ir Lenkijos istoriografijoje, pristatyti naujausius archeologinius, numizmatinius, filologinius, muzikologinius bei kitų humanitarinių mokslų tyrinėjimus. Vilniaus miesto ir jo pilių raidai neabejotinos įtakos turėjo tai, kad 1492 m. išrinkus Aleksandrą Jogailaitį Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Lietuva turėjo savo atskirą Vilniuje reziduojantį valdovą. Aleksandro Jogailaičio valdymo metais Vilnius įgijo Europos viduramžių miestams charakteringus urbanistinius akcentus: miestas buvo apjuostas gynybine siena, susiformavo Europos viduramžių miestams būdingas gatvių tinklas ir infrastruktūra. Tai atrodo dėsninga, žinant kokį dėmesį Aleksandras Jogailaitis, kaip suverenas valdęs LDK 15 metų, skyrė miestams ir valstybės sostinei. Susiformavo ceremonialo ir tarpvalstybinių santykių tradicijos, buvo tvirtinamos cechų privilegijos. Sėslaus valdovo dvaras skatino aukštos kokybės prekių ir vietos gaminių poreikį, o tuo pačiu amatininkų meistriškumą bei prekybą. Aleksandro Jogailaičio privilegijos suteiktos Vilniaus auksakaliams ir siuvėjams iniciavo amatininkų cechų kūrimosi LDK miestuose pradžią. Valdovas skatino ir rėmė vienuolijas - fundavo dominikonų vienuolyną ir Šv. Dvasios bažnyčią Vilniuje. Apie jam valdant pasiektą architektūros kokybę ir šiandien liudija Šv. Onos bažnyčios bei Bernardinų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis. [Iš Pratarmės]

ISBN:
9789955804000
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88119
Updated:
2022-01-30 17:40:36
Metrics:
Views: 78
Export: