Mito kalba kaip pasaulio įvaldymo būdas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mito kalba kaip pasaulio įvaldymo būdas
Alternative Title:
Language of myth as a means of mastering the world
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2006, 48, p. 57-62
Keywords:
LT
Mitologija; Kalba; Ikiteorinis mąstymas; Vardas ir daiktas; Žinojimas.
EN
Mythology; Language; Pre-theoretical thinking; Name and thing; Knowledge.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinės žinojimo formos nėra vien šių dienų žmogaus atradimas. Jau mitiniame mąstyme formuojasi ypatingas dėmesys kalbai. Maginių kalbos galių, jos „tikroviškumo“ pajauta, būdinga archajiniam žmogaus mąstymui, lėmė tikėjimą kuriamąja kalbos galia, savaiminiu žodžio vertingumu. Tai leidžia daryti prielaidą, kad pažintinio kalbos vaidmens filosofinės refleksijos pradmenys glūdi jau ikiteoriniuose žmogaus vaizdiniuose. Toks išeities taškas leidžia iš naujo pažvelgti į pažintinių kalbos galių tyrimų, išsirutuliojusių iki mokslo kalbos kūrimo ir jos tyrimo programų, ištakas. [Iš Įvado]

ENArticle is based on the assumption that the perception of the significance of language is a characteristic feature as far back as pre-theoretical human images of the world. The emphasis on the power of language in myths, as well as its influence on primitive people, suggests that the archaean mind perceives language as a given reality that in its sureness equals or even surpasses physical reality. The indistinctiveness of objective and subjective aspects, the wholeness of reality and experience characteristic of pre-theoretical thinking conditioned the sameness of both the language and the world reality for a person. Since the possibility of a name to represent beings and things is perceived as the magical power of a word, the naming which indicates their relationship is treated as an equivalent of the essence of things.Giving prominence to names used in myths, a belief in the creative power of a word, and in its substantiality and self-contained value, suggest that the recognition of the active role of language in a person‘s relationship with the world is natural to archaean thinking. By reasoning about the role of language in myths, we seek to emphasize that the understanding of the significance of language has deep historical roots. In the article, we justify the assumption that the pre-theoretical perception of language power becomes the base line for theoretical reflection on the role of language. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Kalbos loginės struktūros paieškos senovės graikų filosofijoje / Nijolė Aukštuolytė. Specialybės kalba: gramatika ir logika / parengė Gintautas Akelaitis, Zofija Babickienė, Viktorija Mažeikienė, Laima Pečkuvienė. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. P. 44-50.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88113
Updated:
2020-09-30 15:59:58
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: