Valstybės tarnautojų susvetimėjimo įgyvendinant politiką lygmenys ir veiksniai: Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės tarnautojų susvetimėjimo įgyvendinant politiką lygmenys ir veiksniai: Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atvejis
Alternative Title:
Dimensions and factors of civil servants policy alienation: case of the Lithuanian state employment agency
In the Journal:
Politologija. 2020, Nr. 2 (98), p. 46-68
Keywords:
LT
Užimtumas / Employment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama nustatyti susvetimėjimo gyvendinant politiką lygmenis ir veiksnius, kurie daro reikšmingą poveikį valstybės tarnautojų veiklai, įgyvendinant užimtumo politiką Lietuvoje. Empirinio tyrimo duomenys atskleidė, kad Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojai savo suvokiamą bejėgiškumą įgyvendinant politiką sieja su šiais veiksniais: nepakankamu užimtumo politikos tikslų derinimu su kitais socialinės politikos tikslais bei priemonėmis, nepakankamu tarpinstituciniu bendradarbiavimu įgyvendinant politiką ir valstybės tarnautojų savarankiškumo įgyvendinant vidinius institucinius reikalavimus stoka. Beprasmiškumo įgyvendinant politiką suvokimą skatinantys veiksniai susiję su pertekliniu biurokratizmu ir tyrimo dalyvių išskiriamais bedarbių, kurių lūkesčiai nesuderinami su užimtumo politikos tikslais bei įgyvendinimo galimybėmis, tipais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bejėgiškumas; Beprasmiškumas; Susvetimėjimas įgyvendinant politiką; Užimtumo politika; Powerlessness; Meaninglessness; Policy alienation; Employment policy.

ENThe article aims to identify the dimensions and factors of policy alienation that have a significant impact on the practice of civil servants when implementing employment policy. The data of the empirical research revealed that civil servants experience powerlessness due to the following factors: insufficient coherence of employment policy objectives with objectives of other social and welfare policies, lack of interinstitutional cooperation, and autonomy in implementing internal institutional requirements. Meanwhile, the factors of meaninglessness are related to red tape and categories, as distinguished by informants, of unemployed clients, whose expectations are incommensurable with the aims and means of implemented employment policy. [From the publication]

DOI:
10.15388/Polit.2020.98.2
ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Aktyvi darbo rinkos politika: teorija ir praktika / Julija Moskvina, Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė. Vilnius : Technika, 2011. 254 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87978
Updated:
2020-09-28 15:36:58
Metrics:
Views: 23    Downloads: 5
Export: