Nevisiškai prarasti... Dviejų viduramžių rankraščių iš Karaliaučiaus fragmentai Vilniuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nevisiškai prarasti... Dviejų viduramžių rankraščių iš Karaliaučiaus fragmentai Vilniuje
Alternative Title:
Lost, but not completely... Fragments of two medieval manuscripts from Königsberg in Vilnius
Keywords:
LT
15 amžius; Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Rankraščiai / Manuscripts.
Summary / Abstract:

LTLietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fonde, pavadintame Borussica (F-15), be kita ko, yra dvi bylos (F15-398 ir F15-451), suformuotos iš XV a. pradžia datuojamų lotynų ir vokiečių kalbomis parašytų viduramžių rankraščių fragmentų. Atidžiau ištyrus, paaiškėjo, kad šie fragmentai priklausė dviem rankraščiams, saugotiems Prūsijos slaptajame valstybės archyve Karaliaučiuje, Rytų Prūsijoje. Pirmojo kodekso signatūra buvo A2°.192 ir jį sudarė "Die Magdeburger Fragen" ir Johanno von Bucho "Richtsteig Landrechts". Antrasis kodeksas - A fol. 190 - Johanno Marienwerderio veikalas "Vita Latina Sanctae Dorotheae". Tikėtina, kad bibliotekoje saugomi fragmentai galbūt parašyti paties autoriaus ranka. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Viduramžių rankraščiai; Rankraščių fragmentai; Karaliaučius; Kultūros praradimai per Antrąjį pasaulinį karą; Medieval manuscripts; Manuscript fragments; Konigsberg; World War 2 cultural losses.

ENThe Borussica (F-15) holding of the Wróblewski Library o f the Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius holds among others two units with manuscript fragments (F15-398 and F15-451) from medieval Latin and German manuscripts dated to the early 15th c. Closer scrutiny revealed that these fragments came from two manuscripts from the former State Archives in Königsberg, East Prussia. The first codex was Ms A2°. 192 with "Die Magdeburger Fragen" and "Richtsteig Landrechts" by Johann von Buch, while the second, Ms A fol. 190, contained the "Vita Latina Sanctae Dorotheae" by Johannes Marienwerder, and possibly was executed in part by the author himself. [From the publication]

ISBN:
9786098183702
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87954
Updated:
2022-01-26 21:02:54
Metrics:
Views: 31
Export: