Sveikatingumu besido minčių moterų sveikos gyvensenos ryšys su gebėjimu dėmesingai įsisąmoninti patirtį

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sveikatingumu besido minčių moterų sveikos gyvensenos ryšys su gebėjimu dėmesingai įsisąmoninti patirtį
Alternative Title:
Links between healthy lifestyle and dispositional mindfulness among women interested in wellness
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2020, Nr. 2 (89), p. 96-105
Keywords:
LT
Dėmesingas įsisąmoninimas; Sveikata. Ligos / Helth. Diseases.
EN
Dispositional mindfulness.
Summary / Abstract:

LTĮžanga. Atsižvelgiant į asmens elgsenos lemiamą reikšmę sveikatai ir sveikos gyvensenos formavimui svarbių psichologinių veiksnių tyrinėjimo aktualumą, šiame tyrime buvo siekiama atsakyti į klausimą, kiek moterų, kurios domisi sveikatingumu ir dalyvauja tam skirtose socialinių tinklų grupėse, dispozicinis gebėjimas įsisąmoninti patirtį gali paaiškinti sveikatai palankios elgsenos paplitimą šioje grupėje, įvertinus ir tiriamųjų demografinių charakteristikų kontekstą. Metodai. Tyrime dalyvavo 119 moterų, kurių amžius svyravo nuo 19 iki 52 metų. Kvietimas dalyvauti tyrime buvo skelbiamas viešose arba uždarose vieno iš socialinių tinklų grupėse, skirtose sveikai gyvensenai. Gebėjimas dėmesingai įsisąmoninti patirtį vertintas taikant Sukaupto dėmesio ir įsisąmoninimo skalę (angl. Mindful Attention Awareness Scale), o sveikos gyvensenos elgsenai įvertinti naudotas modifikuotas Gyvenimo būdo klausimynas. Sveikos gyvensenos ir jos komponentų prognostiniai modeliai sudaryti remiantis tiesine regresijos analize. Rezultatai ir išvados. Rezultatų analizė atskleidė, kad didesnis gebėjimas įsisąmoninti patirtį reikšmingai prognozavo tiek sveikatingumu besidominčių moterų sveikatai palankesnę gyvenseną bendrai, tiek vertinant visus jos komponentus, išskyrus miego higieną. Be to, daugelyje sveikos gyvensenos prognostinių modelių šalia dėmesingo įsisąmoninimo reikšmingi buvo tiriamųjų amžius, santykių statusas ir ypač išsilavinimas, kuris pateko į daugelį sudarytų prognostinių modelių. Kita vertus, daugelio prognostinių modelių aiškinamoji galia nebuvo itin didelė.Taigi apibendrinus galima pasakyti, kad dėmesingas įsisąmoninimas, nors yra svarbus sveiką gyvenseną bendrai ir skirtingus jos aspektus iš dalies paaiškinti galintis veiksnys, kurį prasminga šiame kontekste tyrinėti toliau, nėra vienintelis ir pagrindinis. Todėl svarbu tęsti kitų šalia ar kartu veikiančių veiksnių, kurie gali dar labiau praplėsti supratimą apie sveikatai palankios gyvensenos formavimą ir palaikymą, tyrimus. [Iš leidinio]

ENIntroduction. The importance of health-related behaviour for one’s health is widely accepted. On the other hand, more knowledge on psychological mechanisms and factors related to the healthy lifestyle formation is still needed. In this context dispositional mindfulness can be considered as one of the potentially valuable personality characteristics, enabling people to better comprehend the need, plan, initiate and continue actions necessary for healthy lifestyle formation and maintenance. However, dispositional mindfulness is rarely studied in this context. The aim of the present study was to reveal prognostic value of dispositional mindfulness on the healthy lifestyle among women participating in wellness-oriented online forums. Methods. The total of 119 women aged between 19 and 52 participated in the study. Invitation to participate was disseminated on several wellness-related forums and groups of one of the most popular social networks. Two measures were used: Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) and modified Lifestyle Questionnaire. In addition, information about participants’ sociodemographic characteristics (age, education, relationship status) was collected. Prognostic models were tested using Stepwise Linear Regression Analysis. Results and conclusions. Results revealed that higher dispositional mindfulness was a significant prognostic variable for the general healthy lifestyle score and all subscales, except for the sleep hygiene subscale. Along with the dispositional mindfulness, participants’ age, relationship status and especially education were important prognostic variables in most of the regression models.On the other hand, in the case of most regression models the explanatory power was rather small (varied from several to 20 %), suggesting that the importance of dispositional mindfulness in explaining the healthy lifestyle should not be overestimated. Hence, we should conclude that in order to better understand the processes of healthy lifestyle formation and maintenance, dispositional mindfulness should be considered as part of the broader picture and should be included in further studies aiming at establishing its’ interactions with other biopsychosocial factors. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87804
Updated:
2021-02-02 19:06:08
Metrics:
Views: 53    Downloads: 14
Export: