Teorijos ir praktikos sintezės galimybės dėstant pedagogiką.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teorijos ir praktikos sintezės galimybės dėstant pedagogiką
Alternative Title:
Possibilities of synthesis of theory and practice teaching pedagogy
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 58, p. 117-122
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTŠvietimo reforma skatina ir aukštųjų mokyklų, rengiančių pedagogus, ugdymo proceso bei jo turinio kaitą. Straipsnyje pristatomas auklėjamosios-stebimosios praktikos modelis, kuris buvo taikytas 2000 / 2001 m. m. dėstant pedagogikos (didaktikos, auklėjimo teorijos ir metodikos) kursą VPU II-III kursų studentams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Praktika mokykloje; Klasės auklėtojas; Pedagoginės studijos.

ENEducation reform urges changing training process of higher education institutions dealing in preparation of teachers and the content thereof. The article presents a model of tutoring supervisory practice that was applied in 2000 / 2001 teaching pedagogy course (didactics, teaching theory and methodology) to students of Vilnius Pedagogical University of 2nd-3rd years of studies.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Hodegetika : auklėjimo mokslas / Leonas Jovaiša. Vilnius : Agora, 2003. 319 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8774
Updated:
2018-12-20 22:55:26
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: