Lietuviškieji liturginių tekstų vertimai po Vatikano II Susirinkimo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškieji liturginių tekstų vertimai po Vatikano II Susirinkimo
In the Book:
Sambalsiai: studijos, esė, pokalbis / sudarytojos: Aistė Birgerė, Dalia Čiočytė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005. P. 367-375
Contents:
Liturginės komisijos — Apeigynas ir poteriai — Verčiame mišiolą — Mišiolas tvirtinamas ir spausdinamas — Įvairenybės.
Keywords:
LT
Antrasis Vatikano Susirinkimas; Apeigynas; Lietuviškas liturginis tekstas; Liturginis maldynas; Liturginių knygų leidyba; Liturginių tekstų vertimas į lietuvių kalbą; Liturginė knyga; Liturginė komisija; Maldynas; Mišiolas; Poteriai; Romos mišiolas; Vertimas; Vyskupų konferencija.
EN
Bishops' conference; Lithuanian liturgical text; Liturgical Committee; Liturgical book; Liturgical commission; Liturgical service-book; Missal; Prayer; Publishing of liturgical books; Ritual; Roman Missal; Second Vatican Council; Translation; Translation of liturgical books into Lithuanian.
Summary / Abstract:

LTAntrojo Vatikano Susirinkimo Liturginė kontitucija "Sacrosanctum Concilium" įpareigojo Vyskupų konferencijas vadovauti Liturgijos atnaujinimui savo kraštuose, pasinaudojant tam tikslui sukuriamų komisijų darbu. Šios privalėjo rengti Apaštalų Sosto vardu išleidžiamų liturginių knygų vertimus iš lotynų kalbos į tautines kalbas ir pagelbėti vyskupams pristatyti bei aiškinti dvasininkijai ir tikintiesiems atnaujinimo tikslus, reikalavimus ir prasmę. Apaštalų Sostas yra išleidęs tris tomus "Enchiridion documentorum instau rationis liturgicae"1. Pirmame tome yra įdėta "Instrukcija dėl liturginių tekstų vertimo į vietines kalbas bendruomeninėms pamaldoms". Ten kalbama apie vertimo tikslumą, apie kalbos taisyklingumą, sklandumą ir skambumą: tekstai turi būti tinkami viešai skaityti, kai kurie ir giedoti. Paskui Dievo kulto kongregacijos biuletenyje Notitiae buvo išspausdintas tėvo Antoine'o Durnas OSB straipsnis apie kai kuriuos mišiolo vertimo ypatumus. Jis tarp ko kita aiškina, kad nebūtina versti į naująsias kalbas visus tuos sinonimus, kurie lotyniškame tekste sukraunami vienas prie kito. Lotyniškai gerai skamba, o gimtoje kalboje gali neskambėti, nupiginti įtaigingumą. [Iš straipsnio, p. 367]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87720
Updated:
2021-02-02 19:06:04
Metrics:
Views: 11
Export: