Sambalsiai: studijos, esė, pokalbis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sambalsiai: studijos, esė, pokalbis
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.
Pages:
636 p
Contents:
Įžanga / Dalia Čiočytė — Apie Immanuelio Kanto antropologijos logiką / Tomas Sodeika — Literatūros atsisakymas, arba Literatūros filosofija (6 tezės, kurios ir griauna, ir kuria literatūros pasaulį) / Vytautas Martinkus — Literatūra kaip... / literatūra – tai... / Vigmantas Butkus — Antano Maceinos literatūros filosofijos aptartis / Gediminas Mikelaitis — Vosylius Sezemanas: savastis, kitybė ir laikas / Arūnas Sverdiolas — Niekis ir kalba / Arvydas Šliogeris — Kalbėjimas girdint / Giedrė Šmitienė — Prilenktas prie žodžio (Apie rašymą, tekstą ir skaitymą) / Marcelijus Martinaitis — Fenomenologija ir literatūra (Patirties fenomenologija Sauliaus Tomo Kondroto apsakyme „Senas namas“) / Dalius Jonkus — Skaitymo fenomenologija, arba Kaip Džefersonas tapo Telšiais, o Telšiai – Džefersonu / Jurga Jonutytė — Kūrinys ir patirtis: įsijautimai (atitikmenys) / Gintarė Bernotienė — Fenomenologinio ir psichologinio metodų paralelumas / Aušra Jurgutienė — Paradoksas ir ironija – jungas ir žaismė (Kantraus skaitymo pramogos) / Donatas Sauka — Baroko augintiniai (XIX a. vidurio lietuvių literatūros romantizmas) / Brigita Speičytė — Vilniaus literatūrų polilogas XX a. pradžioje – istorinės hermeneutikos užduotis / Mindaugas Kvietkauskas — Poetinio teatro vizija Balio Sruogos Pavasario giesmėje / Aušra Martišiūtė — Naujojo socialumo ilgesys / Marijus Šidlauskas — Ilgesio tūris: Žemaitės meilės laiškai (Literatūros nuošalės klausimai) / Aistė Birgerė — Šatrijos Ragana Pavandenės dvare / Adomas Butrimas — Poeziją ir muziką siejo dvasinis ryšys (Konstancijos Brundzaitės kūriniai Janinos Degutytės tekstais) / Ona Narbutienė — Intymu ir vieša moterų literatūroje / Elena Bukelienė — Rašanti, rašinėjanti, rašytoja / Solveiga Daugirdaitė —Šventybės įžeminimas: pašventinimas į šventumą (Pastabos baltų šventumo fenomenologijai) / Gintaras Beresnevičius — Lietuviškieji liturginių tekstų vertimai po Vatikano II Susirinkimo / Vaclovas Aliulis MIC — Literatūros teologijos galimybės / Dalia Jakaitė — Dosnūs literatūros ir teologijos paribiai / Dalia Čiočytė — Patirties profiliai: Viktoriją Daujotytę-Pakerienę kalbina Aistė Birgerė, Mindaugas Kvietkauskas, Brigita Speičytė, Giedrė Šmitienė — Viktorijos Daujotytės-Pakerienės bibliografija — Summaria.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMokslinių straipsnių rinkinys, skiriamas lietuvių literatūros tyrinėtojos prof. Viktorijos Daujotytės-Pakerienės 60-mečiui. Knygą vienija profesorės darbų inicijuota įvairių humanistikos sričių ir pozicijų sambūvio idėja. Skelbiamas ir jaunų literatūros mokslininkų pokalbis su V. Daujotyte-Pakeriene, kuriame fragmentiškai atskleidžiama jos gyvenimiškoji patirtis, idėjų ir darbų raida. Knygą papildo literatūrologės darbo keturiasdešimtmetį (1965–2005) apibendrinti bibliografija.

ISBN:
9955624264
Parts:
Related Publications:
Gyvatės kojos. Negalios samprata gyvenimo pasakojimuose / Jurga Jonutytė, Giedrė Šmitienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021. 354 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/628
Updated:
2022-03-07 19:28:46
Metrics:
Views: 82
Export: