Integruotų ir neintegruotų fizikos vadovėlių užduočių turinio integralumas.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Integruotų ir neintegruotų fizikos vadovėlių užduočių turinio integralumas
Alternative Title:
Content integrity of tasks of integrated and non-integrated physics textbooks
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 58, p. 86-90
Keywords:
LT
Ispanija (Spain); Izraelis (Israel); Prancūzija (France); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas integruoto ir neintegruoto turinio užduočių santykis integruotuose ir neintegruotuose fizikos vadovėliuose. Atliktas tyrimas, kurio duomenų bazę sudarė 3234 užduotys, esančios minėtų šalių fizikos vadovėliuose. Integruoto turinio užduotimi buvo laikoma tokia užduotis, kuriai įvykdyti nepakanka vieno dalyko (fizikos) žinių, bet reikalingos ir kitų disciplinų (pvz. chemijos, biologijos) žinios. Pasitelkus kai kurių Vakarų Europos šalių (Belgijos, Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos), Rusijos bei Lietuvos fizikos vadovėlius nustatyta, kad tiek integruotuose, tiek neintegruotuose gamtamoksliniuose vadovėliuose integruotų užduočių grupėje dominuoja ne tarpdalykinio, bet vidinio integruoto turinio užduotys. Tarpdalykinio integruoto turinio užduočių rasta labai mažai ir tik septyniuose nagrinėtuose vadovėliuose. Be to, integruotuose vadovėliuose vidinio integruoto turinio užduočių santykinių dažnių skirtumo statiniai rodikliai yra labai įvairūs: nuo statistiškai nereikšmingų iki statistiškai absoliučių. Atliekant tyrimus taip pat nustatyta, jog integruoto turinio užduočių esama ir tuose vadovėliuose, kurie vadinami neintegruotais (tai išryškėja lyginant Lietuvos VIII – IX klasėms skirtus neintegruoto turinio ir užsienio šalyse naudojamus integruoto turinio vadovėlius). Gamtamokslinis mokinių raštingumas sėkmingiausiai formuojasi atliekant integralaus turinio užduotis, todėl rengiant papildomas fizikos bei kitų gamtamokslinių dalykų didaktines priemones, į jas tikslinga įtraukti kuo daugiau vidinio ir tarpdalykinio integruoto turinio užduočių arba vien tik jas.

ENThe article analyzes the ratio of integrated and non-integrated content tasks in integrated and non-integrated physics textbooks. A research has been conducted with the database, which consisted of 3234 tasks from physics textbooks of different countries. An integrated content task is considered to be a task to solve which knowledge of one discipline (physics) is not enough, which requires knowledge of other disciplines (e.g. chemistry, biology) as well. Basing of physics textbooks of some West Europe countries (Belgium, Germany, Spain, France), of Russia and Lithuania it has been defined that in both integrated and non-integrated natural science textbooks in an integrated task group internal integration content tasks prevail rather that interdisciplinary. Interdisciplinary integration content tasks were very scarce in numbers and they were found in only seven of the analyzed textbooks. Moreover, in integrated textbooks static indicators of difference of relative frequencies of internal integration content tasks differed a lot: from statistically insignificant to statistically absolute. During the research it has been defined that there are also integrated content tasks in the textbooks known as non-integrated (it was noticed comparing Lithuanian non-integrated content textbooks for 8th-9th grades to foreign integrated content textbooks). Natural science literacy of pupils is most successfully formed when they solve integrated content tasks, this is why when preparing additional didactical aids on physics or other natural science disciplines, it is useful to include as many as possible internally integrated or interdisciplinary integrated tasks or use them solely.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos vadovėlio sampratos kaita (1990-2012) / Linas Jašinauskas. Istorija. 2013, Nr. 89, p. 48-57.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8770
Updated:
2018-12-20 22:55:26
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: