Laisvėjimas ir nomenklatūra (1988–1991)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laisvėjimas ir nomenklatūra (1988–1991)
Alternative Title:
Getting Freer and Nomenklatura (1988–1991)
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2006, 2005/2, p. 179-192
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; Judėjimai / Movements; Politinės partijos / Political parties.
Summary / Abstract:

LTTarybų Sąjungos imperija buvo valdoma nomenklatūros pagalba. Straipsnyje aptariami pokyčiai, vykusieji Komunistų partijoje po Stalino mirties ir jų atgarsiai Lietuvoje, kur ilgiausiai išsilaikė stalinistinis valdymo stilius, nors jos veikėjai ir negalėjo taikyti masinių represijų. Lietuvos komunistų padalinio vadovai nesugebėjo suprasti naujų vėjų Maskvoje. Tai sudarė palankias sąlygas formuotis legaliajai opozicijai, ypač M.Gorbačiovui paskelbus šalies „pertvarką“. Susiformavus Sąjūdžiui, jo idėjos smelkėsi ir į LKP gretas. Daugeliui eilinių tos partijos narių buvo nesvetimas Lietuvos valstybės atkūrimo jausmas. Jų tarpe subrendo LKP atskyrimo nuo TSKP idėja. Pritarus Sąjūdžio vadovybei, prieš LKP vadovybės valią, organizuotas LKP XX suvažiavimas, kuriame ši partija atsiskyrė nuo TSKP, tačiau pati nomenklatūra neišnyko, nors ir prarado būtas galias. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Sąjūdis; Lietuvos komunistų partija (LKP); Nomenklatūra.

ENThe Soviet Union imperium was managed with the help of the nomenklatura. This article discusses the changes that took place in the Communist Party after Stalin's death and the ensuing repercussions for Lithuania, where the Stalinist management style persevered the longest, even though its practitioners could not carry out massive repressions. The leaders of the Lithuanian branch of the Communist Party did not manage to understand the changes in Moscow. And this created favourable conditions for the legal opposition to form, especially after M. Gorbachev announced perestroika. When Sąjūdis formed, its ideas seeped into the LKP. The ideas of restoration of the Lithuanian state were not foreign to many of the ordinary members of this party. It was they who came up with the idea to separate the LKP from the TSKP. After the approval from Sąjūdis's leadership, and against the will of the LKP leadership, the XX LKP Congress was organized, during which the party seceded from the TSKP, however, the nomenklatura did not disappear, even though it lost its formal powers.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Lietuvos istorija. T. 12, d. 1, Sąjūdis: nuo "Persitvarkymo" iki Kovo 11-osios / Česlovas Laurinavičius, Vladas Sirutavičius. Vilnius : Baltos lankos, 2008. 579 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8757
Updated:
2018-12-20 23:11:08
Metrics:
Views: 21    Downloads: 9
Export: