Specialybės kalbos vartojimo erdvė ir ribos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialybės kalbos vartojimo erdvė ir ribos
Alternative Title:
Realities and perspectives of the Lithuanian for specific purposes
Keywords:
LT
Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTPakitusi Lietuvos ekonominė, kultūrinė ir politinė padėtis lemia ir visuomeninių poreikių pokyčius, drauge ir požiūrį į specialistų kvalifikaciją. Geras bendrinės kalbos, ypač specialybės kalbos, išmanymas tampa vertybe, darbuotojo profesinio pasirengimo rodikliu. Todėl specialybės kalbos mokymas tampa vienu iš pagrindinių aukštosios mokyklos studentų humanitarinio lavinimo komponentų. Straipsnyje bus aptariamos specialybės kalbos dėstymo LŽŪU realijos ir perspektyvos, dalyko poreikis ir poveikis akademinei ir kalbinei aplinkai, kitaip tariant, vartojimo erdvė ir ribos. Aiškinantis šiuos klausimus remtasi kelerius metus vykdytų studentų apklausų rezultatais - įvertinti jų poreikiai ir galimybės mokytis specialybės kalbos, mokymo programos ir metodikos privalumai ir trūkumai, o darant išvadas atsižvelgta į jų ir akademinės bendruomenės patarimus. Tyrimo objektas: Specialybės kalbos dalykas, jo vieta akademinėje bendruomenėje, dėstymo problemos. Tikslas - atskleisti specialybės kalbos dėstymo Lietuvos žemės ūkio universitete ypatumus, patikslinti studentų ir akademinės bendruomenės reikmes, lemiančias studijų kokybę. Uždaviniai: 1. Išsiaiškinti studentų specialybės kalbos studijų motyvaciją ir kiek dėstymo programa atitinka studijų poreikius. 2. Aptarti specialybės kalbos vietą, reikšmę akademinei bendruomenei, atskleisti dalyko aktualumą tęstinumą. 3. Nustatyti veiksnius, skatinančius noriau ir sąmoningiau studijuoti specialybės kalbą suvokti gimtosios kalbos reikšmę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalbinė aplinka; Motyvacija; Programa; Specialybės kalba; Specialybės kalbos; Specialybės kalbos programa; Specialybės lietuvių kalba; Specialybės lietuvių kalbos programa; Terminija; Valstybinė kalba; Language for specific purposes; Linguistic environment; Lithuanian for specific purposes; Motivation; Program of the Lithuanian for specific purposes; State language; State language, the program of the Lithuanian for specific purposes; Teaching of the Lithuanian for specific purposes; Terminology.

ENChanges in economic, cultural and political situation in Lithuania have led to changes in societal needs and approach towards qualification of the specialists. Good knowledge of the general Lithuanian and especially Lithuanian for specific purposes is increasingly becoming a value, an indicator of professionalism. Thereafter, teaching of the Lithuanian for specific purposes is becoming one of the key components of the humanitarian development of the students at higher educational institutions. The study focuses on the realities and perspectives of the teaching Lithuanian for specific purposes at Lithuanian University of Agriculture, the necessity of the subject, its influence on academic and linguistic environment. Based on the research results needs analysis was performed, the possibility to leam Lithuanian for specific purposes syllabi, advantages and disadvantages of teaching methods were evaluated. [From the publication]

ISBN:
9789955190974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87508
Updated:
2021-02-02 19:05:55
Metrics:
Views: 18
Export: