Vieno dokumento iš JAV Nacionalinio archyvo istorija: JAV valstybės departamento Memorandum of Conversation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vieno dokumento iš JAV Nacionalinio archyvo istorija: JAV valstybės departamento Memorandum of Conversation
Alternative Title:
History of one document from the US National Archives: Memorandum of Conversation of the US Department of State
In the Journal:
Knygotyra . 2020, t. 74, p. 123-140
Keywords:
LT
NARA; JAV Valstybės departamentas; Lietuva; Pasiuntinys; Lietuvos laisvės byla; Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas
EN
NARA; US Department of State; Lithuania; Envoy; Lithuanian Freedom Case; Supreme Committee for the Liberation of Lithuania
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje trumpai pristatomas JAV nacionalinis archyvas, kuriame yra saugomas ne vienas Lietuvos diplomatijos istorijai, taip pat Lietuvos išeivijos ir jos politinių organizacijų istorijai svarbus dokumentas. Vienas jų yra 1949 m. vasario 2 d. JAV Valstybės departamento pareigūno Johno D. Hickersono parengtas Memorandum of Conversation. Jame plačiai aprašomas šio pareigūno susitikimas ir pokalbis su pirmą kartą į JAV atvykusiais Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto nariais, prelatu Mykolu Krupavičiumi ir Vaclovu Sidzikausku, kuriuos į susitikimą lydėjo tuometinis Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Povilas Žadeikis. Pasitelkus archyvinio dokumento stebėjimo ir atskiro atvejo analizės metodus, taip pat papildomus įrankius (kaip periodiniai šaltiniai ir memuaristika, archyviniai dokumentai) bei remiantis dokumento publikavimo principais, Memorandum of Conversation yra įvedamas į mokslinę apyvartą. Pirmą kartą skelbiamas dokumentas, kaip pirminis šaltinis, papildo lietuviškos istoriografijos duomenis, suteikia žinomam faktui platesnį turinį, sutvirtina mokslinių tyrimų šaltinių bazę Lietuvos diplomatijos istorijos, Lietuvos išeivijos politinių organizacijų istorijos bei atskirai Lietuvos ir JAV dvišalių diplomatinių santykių istorijos tema. [Iš leidinio]

ENThe article briefly presents the US National Archives, where a number of documents important for the history of the Lithuanian diplomacy, as well as a document significant for the history of the Lithuanian diaspora and its political organizations, are preserved. One of them is Memorandum of Conversation dated 2 February 1949 and prepared by John D. Hickerson, an official of the US Department of State. It extensively describes his meeting and conversations with members of the Supreme Committee for the Liberation of Lithuania, the Prelate Mykolas Krupavičius and Vaclovas Sidzikauskas, who for the first time visited the US and were accompanied to the meeting by the then Lithuanian Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary Povilas Žadeikis. Memorandum of Conversation is introduced into scientific circulation through methods of archival document monitoring and case analysis, as well as additional tools (such as periodicals and memoirs, archival documents) and based on the principles of document publication. The document published for the first time, as a primary source, supplements the data of Lithuanian historiography, gives a broader content to the known fact, reinforces the scientific research base on the history of Lithuanian diplomacy, the history of the Lithuanian diaspora’s political organizations and separately – the history of Lithuanian-the US bilateral diplomatic relations. [From the publication]

ISSN:
0204-2061, 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87425
Updated:
2020-09-08 11:14:20
Metrics:
Views: 15
Export: