Effects of the Zippy's Friends Programme on Childrens Coping Abilities During the Transition from Kindergarten to Elementary School

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Effects of the Zippy's Friends Programme on Childrens Coping Abilities During the Transition from Kindergarten to Elementary School
In the Journal:
Early Childhood Education Journal. 2006, vol. 34, no. 1, p. 53-60
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Mokykla / School; Pradinis ugdymas / Primary education; Psichikos sveikata / Mental health; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas ištirti dalyvavimo programoje "Zippy draugai" vaikų darželio lankymo metu padarinius. "Zippy draugai" – tai 24 savaičių mokykla pagrįsta programa, padedanti jaunimui lengviau susidoroti su kasdieniais sunkumais, adaptuotis pirmąjame ugdymo lygyje. Bandomoji grupė susidėjo iš 140 vaikų pirmais metais pradinėje mokykloje. Jie dalyvavo programoje "Zippy Draugai" ankstesniais metais, kai dar lankė vaikų darželį skirtingose mokyklose. Rezultatai rodo, kad, palyginus su 106 vaikų kontroline grupe, dalyvavimas programoje "Zippy Draugai" yra susijęs su geresne adaptacija pereinant iš vaikų darželio į pirmą pradinės mokyklos lygį. Lyginant su kontroline grupe, bandomoji grupė lengviau adaptavosi mokykloje ir fiziškai, ir emociškai, daugiausiai teigiamai reagavo į naują mokyklinę aplinką ir panaudojo tinkamesnes ir įvairesnes sunkumų įveikimo strategijas. Straipsnyje tiriama, kodėl programa "Zippy Draugai" gali būti susijusi su geresne adaptacija perėjimo iš vaikų darželio į pirmą ugdymo lygį laikotarpiu.Reikšminiai žodžiai: Susidorojimas; Mokyklos keitimas; Vertinimas; Pradinės mokyklos; Vaikų darželiai; Mokyklinė adaptacija; Protinės sveikatos užtikrinimas; Coping; School transition; Evaluation; Primary school; Kindergarten; Mental health promotion; School adaptation.

ENThe aim of the article is to investigate effects of participation in Zippy Programme of Friends during kindergarten attendance. Zippy Programme of Friends is a 24-week school-based programme that helps youth to easier tackle daily difficulties and adapt in the first level of education. The pilot group consisted of 140 children during the first year in a primary school. They participated in the Zippy Programme of Friends in earlier years while attending a kindergarten. The results provide that comparing the pilot group with a control group of 106 children, participation in the Zippy Programme of Friends is related to a better adaptation during the transition from a kindergarten to the primary school level. In comparison to the control group, the pilot group got easier adapted at school both physically and emotionally, and mostly positively reacted to the new school environment, and used more appropriate and varied strategies for overcoming difficulties. The article investigates the reasons why Zippy Programme of Friends may be related to a better adaptation during the transition from a kindergarten and the first educational level.

ISSN:
1082-3301
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8739
Updated:
2013-04-28 16:49:35
Metrics:
Views: 11
Export: