Vaikystės studijų programų modeliai, orientuoti į pedagogų kompetencijų ugdymą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikystės studijų programų modeliai, orientuoti į pedagogų kompetencijų ugdymą
Alternative Title:
Models of childhood study programmes oriented to development of educators competencies
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 84, p. 24-32
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinė postmodernistinė žinių visuomenė kelia naujus iššūkius ikimokyklinio ugdymo kokybei: siekiama, kad ugdymas būtų orientuotas į vaiką, jo ugdymosi stilių, patirtinį mokymąsi, būtų atviras socialinėms įtakoms, orientuotas į ateitį, būtų taikomas „aukštų ugdymo standartų“ principas. Straipsnyje pristatomos ugdymo kokybę laiduojančios bakalauro studijose įgyjamos kompetencijų grupės: bendrakultūrinė, socialinė-komunikacinė, informacijos valdymo, efektyvios veiklos, pokyčių valdymo, mokymosi kaip mokytis, tiriamoji, edukacinė. Pristatomas į pedagogų kompetencijų ugdymą orientuotos vaikystės studijų programos modelis. Vykdant programą buvo atliktas į pedagogo kompetencijų ugdymą orientuotų studijų programų efektyvumo tyrimas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti vaikystės studijų programos, orientuotos į pedagogo kompetencijų ugdymą, absolventų nuomonę apie įgytas kompetencijas. Tyrimo metodai: interviu, anketavimas, kiekybinė ir kokybinė duomenų analizė. Tiriamieji: 60 vaikystės studijų bakalauro programų absolventų. Tyrimai rodo naujos krypties studijų programų efektyvumą. Studentų nuomone, studijos padidino jų profesinę motyvaciją. Vaikystės studijas iš profesinio pašaukimo rinkosi tik šiek tiek daugiau nei 1/2 tiriamųjų. Studijų programa apie 1/10 padėjo susiformuoti profesinį pašaukimą; 2/3 studentų profesinė motyvacija labai padidėjo, daugiau nei 1/10 studijos atskleidė naujas karjeros galimybes. Studentai nurodo, kad yra įgiję labai gerą gebėjimą planuoti ugdymo procesą, pažinti vaiką ir jo ugdymosi stilių, išbandyti ir atrinkti, kas tinka vaikui, skatina jį tobulėti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokytojų rengimas; Studijų programos; Mokytojo kompetencijos; Ugdymas ankstyvoje vaikystėje; Educator training; Study programmes; Educator competencies; Early childhood education.

ENToday‘s post-modern knowledge society has posed new challenges for the quality of pre-school education. Its aim is to have child-oriented education, in line with his/her educational style, empirical training, openness to social influence, be future-oriented and follow the principle of high educational standards. The article discusses the group of competences ensuring quality of bachelor studies: intercultural aspects, social communication, information management, operation efficiency, change management, learning to learn, investigative and educational issues. Moreover, it introduces a model of childhood studies oriented towards development of teacher competences. While implementing the programme, a survey was carried out to examine the efficiency of developing teacher competences. The purpose of the survey was to find out the opinion of students who had completed the programme oriented towards teacher competence building about the competences they actually gained. The survey techniques included interviews, questionnaires, quantitative and qualitative data analysis. The respondents included 60 BA graduates of childhood studies. The survey revealed the efficiency of the new trend studies. The students said that the studies had increased their professional motivation. The childhood studies as a real sense of vocation was pursued by slightly more than ½ of the respondents. The study programme contributed to developing the sense of vocation (1/10th of the respondents), significantly increased motivation (2/3rds) and opened new career opportunities (over 1/10th).

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8738
Updated:
2018-12-17 11:51:03
Metrics:
Views: 26    Downloads: 6
Export: