Aukšto ir žemo socialinio statuso šeimose augančių vaikų sveikatos saugojimo kompetencija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukšto ir žemo socialinio statuso šeimose augančių vaikų sveikatos saugojimo kompetencija
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2006, Nr. 4 (46), p. 37-42
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Socialinis ugdymas / Social education; Sveikatos ugdymas / Health education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTSocialinė asmens padėtis, šeimos ir švietimo vaidmuo gali lemti kai kuriuos sveikatos saugojimo kompetencijos ypatumus, gali turėti skirtingą poveikį priešmokyklinio amžiaus vaikų gyvenimo kokybei. Šie vaikų sveikatos saugojimo kompetencijos ypatumai Lietuvoje mažai tirti. Tyrimo tikslas -ištirti aukšto ir žemo socialinio statuso šeimose augančių 5-7 m. vaikų sveikatos saugojimo kompetencijos ypatumus. 2003-2005 metais tirti penkių-septynerių metų priešmokyklinio ugdymo grupes lankantys vaikai. 90 vaikų augo skurdo aplinkoje. 134 vaikai -aukšto socialinio statuso šeimose. Atlikti interviu su vaiku, sudarytos vaikui kolizinės ir probleminės situacijos. Tyrimo duomenys rodo, kad aukšto ir žemo socialinio statuso šeimose augančių 5-7 metų vaikų sveikatos saugojimo kompetencija skiriasi: aukšto socialinio statuso šeimų materialinė padėtis sudaro palankesnes galimybes plėtoti vaiko supratimą apie sveikatos saugojimą ir stiprinimą, tenkinti judėjimo poreikį, jaustis saugesniam. Kita vertus, net penktadalis aukšto socialinio sluoksnio apklaustųjų teigia patyrę artimųjų prievartą. Žemo socialinio statuso vaikai mažiau susirūpinę dėl savo saugos, nes daugiau galvoja apie artimuosius, nuo kurių priklauso jų saugumas, rečiau prisimena šeimoje patirtas skriaudas. Dauguma tirtų abiejų socialinių grupių šeimų vaikų turi susiformavusią nuomonę apie saugų vaistų vartojimą, nors daug abiejų grupių socialinio statuso šeimų vaikų jau yra ragavę alaus, vyno. Tyrimo duomenys gali padėti derinti šeimos ir ugdymo institucijos veiksmus, siekiant veiksmingiau ugdyti skirtingo socialinio statuso vaikų sveikatos saugojimo kompetenciją, didinant vertikaliojo socialinio mobilumo galimybes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kompetencija; Sveikatos saugojimo ugdymas; Aukšto socialinio statuso šeimos vaikas; Skurdo aplinkos vaikas; Competence; Health protection education; Child from high social status family; Child from poverty environment.

ENIndividual social status and the role of a family and education system may influence some particularities of health care competencies and have various effects on the quality of life of preschool children. These children health care competencies are poorly researched in Lithuania. The objective of the research is to analyse the particularities of health care competencies of 5-7 year old children growing in families of high and low social status. Five-seven year old children that attend preschool education groups were researched in 2003-2005. Ninety children grew in poor environment, and 134 children grew in families with high social status. Children view interviewed and researched in collision and problem situations. Research shows that health care competencies of 5-7 year old children growing in families of high and low social status are different: financial situation of families of high social status allows creating favourable conditions for child’s understanding of health care and health improvement, satisfying his/her mobility needs, and feeling safer. On the other, even 1/5 of children from families of higher social class responded suffering violence from family members. Children from families of lower social status are less concerned about their safety; they more think about family members, whom their safety depends on, and more rarely remember harm suffered in families. Most of children from families of both social groups know about safe intake of medicines, but a lot of children from families of both social groups have tried beer and wine. Data of this research may be helpful in coordinating actions of families and education institutions in order to more efficiently develop health care competencies of children from various social groups aiming to increase their possibilities for vertical social movement.

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Šiuolaikinėje žinių visuomenėje gyvenančio vaiko mokymosi sociokultūriniai aspektai / Ona Monkevičienė, Kristina Stankevičienė, Marija Jonilienė, Vitolda Sofija Glebuvienė. Pedagogika. 2010, 100, p. 101-106.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8737
Updated:
2022-11-07 15:43:31
Metrics:
Views: 31
Export: