Еврейское культурно-историческое наследие в Литве

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Еврейское культурно-историческое наследие в Литве
Alternative Title:
  • Žydų kultūros bei istorijos paveldas Lietuvoje
  • Jewish cultural and historical heritage in Lithuania
Source:
Евреи на карте Литвы: Биржай. Проблемы сохранения еврейского наследия и исторической памяти / отв. ред. И. Копченова Москва: Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер", 2015. P. 35-45.
Keywords:
LT
Biržų kraštas; Žydai; Karaimai; Paveldas
EN
Biržai; Jews; Karaites; Heritage
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje autorė ištyrė, kaip keitėsi valstybės požiūris į žydų paveldo paminklus nuo pokario metų iki šių dienų (teisinis aspektas, vietinės administracijos sprendimai), ir kas vyksta Lietuvoje su materialios (kapinės, sinagogos, architektūriniai objektai, žydų knygos ir rankraščiai) bei nematerialios kultūros (lietuviškas jidiš dialektas, kleizmerių kultūra) paminklų apsauga/restauravimu/tyrimu. Autorės manymu, besikeičiantis požiūris į žydų paveldą Lietuvoje susijęs pirmiausia su visuomenės sąmonėje mažėjančia atskirtimi tarp “savo” ir “svetimo” paveldo. [Iš leidinio]

ENIn her paper the author studies how the attitude of the governmental authorities towards Jewish monuments changed since the post-war period including both the legal aspects and the actual policy of local administrations. She also looked at the preservation, restoration and study of monuments of the material culture (cemeteries, synagogues, other architectural objects, Jewish books and manuscripts) as well as nonmaterial culture (the Lithuanian dialect of Yiddish and the klezmer culture) in Lithuania. She concludes that the key feature of the changing attitude towards the Jewish heritage in Lithuania is the diminishing gap in the public consciousness between “our” and “their” heritage. [From the publication]

Subject Area:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87262
Updated:
2020-09-02 17:31:44
Metrics:
Views: 4
Export: