Kūno kultūros vyksmo Lietuvos neuniversitetinio tipo aukštosiose mokyklose ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūno kultūros vyksmo Lietuvos neuniversitetinio tipo aukštosiose mokyklose ypatumai
Alternative Title:
  • Peculiarities of Physical Education Process in Lithuanian Non-University Higher Education Establishments
  • Aspects of physical education process in Lithuanian higher education institutions
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2005, Nr. 4, p. 58-63
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kolegijų studentų kūno kultūra; Fizinio aktyvumo motyvacija; Fizinė saviugda; Kūno kultūros pratybos; Physical education for the students of colleges; Motivation of physical activity; Physical self-development; Physical education practises.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos kūno kultūros organizavimo Lietuvos neuniversitetinio tipo aukštojoje mokykloje problemos. Darbo tikslas- ištirti kūno kultūros vyksmo Lietuvos aukštosiose mokyklose ypatumus. Uždaviniai: išsiaiškinti kolegijų kūno kultūros padalinių vadovų požiūrį į kūno kultūros vyksmą kolegijose; ištirti studentų požiūrį ir nuostatas į kūno kultūros vyksmą kolegijose, išsiaiškinti studentų fizinio aktyvumo motyvus, poreikį ir fizinės saviugdos galimybes. Dokumentų analizės, anketavimo, interviu, pokalbio ir matematinės statistikos metodais atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad daugumoj neuniversitetinių aukštųjų mokyklų kasdienė fizinio ugdymo praktika dažniausiai apsiriboja trumpalaikių, pragmatinių uždavinių sprendimu, orientuotu ne į vidinius studento asmenybės parametrus, o į išorinius- fizinių galių ugdymą ir organizmo funkcinio pajėgumo didinimą. Iš akiračio išleidžiami pasaulėžiūros, psichologiniai ir kiti svarbūs ugdymo parametrai. Pusė apklaustųjų studentų mano, kad kūno kultūra nepadeda realizuoti savo tikslų studijuojant. Studentų požiūris į kūno kultūros vyksmą kolegijose yra teigiamas, palankiai vertinama kūno kultūros programa r sporto pedagogų veikla, o tinkamiausia kolegijų studentų fizinio ugdymo forma, jų teigimu, būtų privalomos pratybos. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes problems of organizing physical education in a Lithuanian non-university higher education establishment. The purpose of the article is to examine peculiarities of the physical education process in Lithuanian higher education establishments. The following objectives are raised: identify attitudes of college physical education unit heads to the physical education process in colleges; examine student viewpoint and attitudes to the physical education process in colleges, establish student physical activity motivation, needs and physical self-education potential. Document analysis, questionnaires, interviews, conversations and mathematical statistical methods were used in this research and demonstrated that daily physical education practice in most of non-university higher education establishments is predominantly limited to addressing short-term, pragmatic objectives focusing on external student personality parameters rather than the internal ones: developing physical powers and increasing functional body potential. The mindset, psychological and other important education parameters are not taken into account. Half of the interviewed students think that physical education does not help attaining personal aims of studying. Students have a positive attitude to the physical education process in Lithuanian colleges and positively rate the physical education programme and activities of sports pedagogues. To their opinion compulsory exercising would be the most suitable form of physical training for college students.

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8722
Updated:
2022-11-07 15:43:31
Metrics:
Views: 9
Export: