Wartości znaczące dla uczniów szkół ogólnokształcących.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Wartości znaczące dla uczniów szkół ogólnokształcących
Alternative Title:
Values significant to pupils general education schools
Keywords:
LT
Dorovinis ugdymas / Moral education; Paaugliai / Adolescents; Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami 15 – 16 metų mokinių vertybių ir jų nerimo lygio panašumai ir skirtumai vidurinėse ir jaunimo mokyklose. Mokslinio tyrimo kiekybiniai duomenys bei jų kokybinė analizė leidžia teigti, kad: 1. Respondentų vertybės yra panašios; jos atskleidžia amžiaus ir laiko ypatumus. Gilesnė vertybių analizė rodo, kad vidurinės mokyklos mokinių vertybės yra orientuotos į asmens bendravimą su kitu asmeniu, visuomenę arba aplinką, kai tuo tarpu jaunimo mokyklų mokinių vertybės yra nukreiptos į savo asmeninį emocinį, fizinį ir materialinį saugumą. 2. Remiantis visais subindikatoriais vidurinės mokyklos mokinių bendras nerimas yra didesnis. Tokiu būdu duomenys paneigia plačiai paplitusią nuomonę, kad jaunimo mokyklos mokiniai yra pikti, agresyvūs ir neprognozuojami. 3. Kokybinė analizė rodo, kad jie buvo pikti, neramūs palikdami vidurinę mokyklą. Jaunimo mokyklų auklėjimo proceso ypatumai (sisteminis individualių gebėjimų, sėkmės, pasitikėjimo ir t.t. įvardijimas), partnerystė bendruomenėje mažina nerimo lygį. 4. Respondentų vertybių ir nerimo kiekybinė bei kokybinė analizė atskleidžia auklėjimo proceso tobulinimo ir kaitos kryptis tirtose institucijose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vertybės; Jaunimo mokyklos; Vidurinės mokyklos; Paaugliai (15-16 metų); 15-16- years old students; Values; Secondary shool; Youths shools.

ENThe article analyses similarities and differences of 15–16-years school children values and the level of their anxiousness in the Secondary and Youth‘s schools. Quantative data of scientific research and their qualitative analyses allows us to affirm, that: – Values of respondents are similar; they reflect peculiarities of age and time. Deeper analyses of values show that values of the Secondary school children are orientated into the person‘s intercourse with another person, society or surroundings, meanwhile values of the Youth‘s school children are directed mostly at emotional, physical and material safety of their person; – According to all subindicators general anxiousness of the Secondary school children is bigger. Thus, data deny the widespread opinion that Youth‘s school children are angry, aggressive and unforeseeable; – Qualitative analyses show that they have been such (angry, anxious) while leaving the Secondary school. The peculiarities of the Youth‘s school bringing up process (the systematic naming of individual capacities, success, confidence etc.), partnership in the community deccrease the level of anxiousness; – Quantitative and qualitative analyses of values and anxiousness of respondents exposes directions of the perfection and change of bringing up process in the analyzed institutions. [From the publication]

ISBN:
8373085122
Related Publications:
Hodegetika : auklėjimo mokslas / Leonas Jovaiša. Vilnius : Agora, 2003. 319 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8714
Updated:
2013-04-28 16:49:21
Metrics:
Views: 3
Export: