Mažiau žinomi muzikai ir jų kūryba

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažiau žinomi muzikai ir jų kūryba
Contents:
Mykolas Racevičius-Račas — Juozas Kalvaitis — Juozas Dryja-Visockis — Albertas Storosta — Leonas Ereminas — Jonas Žemaitis — Juozas (Juozapas) Gudavičius — Vincas Nacevičius — Pijus Bukšnaitis — Antanas Pocius — Juozas Neimontas — Vincas Nickus — Antanas Vaičiūnas — Maksas Gulbinas — Vaitiekus Gavronskis (Wojciech Gawronski) — Petras Juozas Pranaitis — Petras Stankevičius — Adolfas Konradas Guževskis-Gužauskis (Guzewski) — Maksas Lauriškus — Jonas Augustinavičius.
Keywords:
LT
Lietuvos muzikos istorija; Muzikai; Muzikinė kūryba.
EN
Lithuanian music history; Music; Musical creation.
Summary / Abstract:

LTPrie tautinės muzikos atgimimo daug prisidėjo po visą Lietuvą pasklidę vargonininkai, chorvedžiai, muzikos mokslus baigę ar bent kiek jų pasisėmę atlikėjai. Jie dirbo bažnyčiose, filijose, seminarijose, mokyklose ir mokyklėlėse, jautė žmonių nuotaikas, suvokė jų reikmes, o profesinis pasirengimas leido jiems kilstelėri savo muzikinę kūrybą į aukštesnę pakopą. Nenutoldami nuo valstiečio psichologijos bei pasaulėjautos vargonininkai, chorvedžiai, arlikėjai-insrrumentalistai savo kūriniuose intuityviai užčiuopė tolesnės lietuvių muzikos raidos gaires. [...]. [Iš teksto, p. 262]

ISBN:
9986638267
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87072
Updated:
2020-08-22 22:37:07
Metrics:
Views: 24
Export: